تازه های مؤسسه

به یاد اسرای دشت کربلا

به یاد اسرای دشت کربلا

دکتر اسماعیل جبارزاده/ به سوی قاف

دکتر اسماعیل جبارزاده/ به سوی قاف

رحمان رحمان زاده کوچه؛ جانشین بهداری رزمی لشگر عاشورا

رحمان رحمان زاده کوچه؛ جانشین بهداری رزمی لشگر عاشورا

اسماعیل فروتنی؛مسئول موتوری بهداری لشگر 31 عاشورا

اسماعیل فروتنی؛مسئول موتوری بهداری لشگر 31 عاشورا

بخشی از خاطرات رحمان رحمانزاده کوچه- امدادگر

بخشی از خاطرات رحمان رحمانزاده کوچه- امدادگر

بخشی از سخنان سردار فتحیان در ششمین جلسه هیئت امناء

بخشی از سخنان سردار فتحیان در ششمین جلسه هیئت امناء

فاجعه بمباران شیمیایی سردشت به روایت شاهد عینی دکتر معمارزاده

فاجعه بمباران شیمیایی سردشت به روایت شاهد عینی دکتر معمارزاده

نشست مشترک میز بهداری رزمی فراجابا موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد.

نشست مشترک میز بهداری رزمی فراجابا موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد.

ظرف اصلی تلاش فرهنگی در حوزه دفاع مقدس، آموزش در دانشگاه هاست

ظرف اصلی تلاش فرهنگی در حوزه دفاع مقدس، آموزش در دانشگاه هاست

نبض نزدیک/ دکتر مهرداد معمارزاده

نبض نزدیک/ دکتر مهرداد معمارزاده

حاشیه های شب خاطره بهداری / دوم تیرماه ۱۴۰۱

حاشیه های شب خاطره بهداری / دوم تیرماه ۱۴۰۱

شب خاطره بهداری در آستانه بمباران شیمیایی سردشت

شب خاطره بهداری در آستانه بمباران شیمیایی سردشت

رویداد های ویژه

گنجینه

حوزه های تخصصی

آمار شهدای جامعه پزشکی

در حال بروزرسانی
0
شهدای پزشک
0
شهدای فرمانده
0
شهدای پزشکیار
0
شهدای داروساز
0
شهدای پرستار
0
شهدای امدادگر
0
شهدای راننده آمبولانس

نقش آفرینان بهداری رزمی

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت