تازه های مؤسسه

یادی از طبیب میدان شهید دکتر رسول فرشاد

یادی از طبیب میدان شهید دکتر رسول فرشاد

آیین بزرگداشت شهید مدافع سلامت دکتر محمد زارع جوشقانی

آیین بزرگداشت شهید مدافع سلامت دکتر محمد زارع جوشقانی

جلسه میز بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

جلسه میز بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

پیام تسلیت مؤسسه بمناسبت درگذشت مرحوم دکتر حسینعلی شریفیان

پیام تسلیت مؤسسه بمناسبت درگذشت مرحوم دکتر حسینعلی شریفیان

تاکید بر گسترش همکاری ها

تاکید بر گسترش همکاری ها

پیشنهاد طرح قرارگاه جهاد سلامت

پیشنهاد طرح قرارگاه جهاد سلامت

پیشنهاد ایجاد قرارگاه جهاد سلامت

پیشنهاد ایجاد قرارگاه جهاد سلامت

هفته نیروی انتظامی

هفته نیروی انتظامی

مرحوم ابوالحسن گودرزی در بیمارستان شهید بقایی اهواز

مرحوم ابوالحسن گودرزی در بیمارستان شهید بقایی اهواز

پیام تسلیت

پیام تسلیت

یادی از طبیب میدان شهید دکتر حمید رخشانی

یادی از طبیب میدان شهید دکتر حمید رخشانی

دوربین سلامت

دوربین سلامت

رویداد های ویژه

گنجینه

حوزه های تخصصی

آمار شهدای جامعه پزشکی

در حال بروزرسانی
0
شهدای پزشک
0
شهدای فرمانده
0
شهدای پزشکیار
0
شهدای داروساز
0
شهدای پرستار
0
شهدای امدادگر
0
شهدای راننده آمبولانس

نقش آفرینان بهداری رزمی

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت