تازه های مؤسسه

سردار حاج توکل احدی

سردار حاج توکل احدی

اگر اون پسر بچه آرپی چی را نمی زد ممکن بود من فرار کنم

اگر اون پسر بچه آرپی چی را نمی زد ممکن بود من فرار کنم

روایت دکتر مرزبان از بیمارستان صحرایی ارتش در عملیات فاو

روایت دکتر مرزبان از بیمارستان صحرایی ارتش در عملیات فاو

نبض نزدیک / دکتر سید رضا مرتضویان

نبض نزدیک / دکتر سید رضا مرتضویان

نوروز در جنگ

نوروز در جنگ

به سوی قاف

به سوی قاف

به سوی قاف

به سوی قاف

به سوی قاف

به سوی قاف

به سوی قاف

به سوی قاف

به سوی قاف

به سوی قاف

به خلبان گفتم خودمو میندازم پایین ها !

به خلبان گفتم خودمو میندازم پایین ها !

دکتر رهنمون به روایت دکتر فاضل

دکتر رهنمون به روایت دکتر فاضل

رویداد های ویژه

گنجینه

حوزه های تخصصی

آمار شهدای جامعه پزشکی

در حال بروزرسانی
0
شهدای پزشک
0
شهدای فرمانده
0
شهدای پزشکیار
0
شهدای داروساز
0
شهدای پرستار
0
شهدای امدادگر
0
شهدای راننده آمبولانس

نقش آفرینان بهداری رزمی

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت