تازه های مؤسسه

پلاکارد یک هوادار ایرانی

پلاکارد یک هوادار ایرانی

نبض نزدیک/ دکتر محمد علی محققی

نبض نزدیک/ دکتر محمد علی محققی

نبض نزدیک / دکتر حیدرعلی داوری

نبض نزدیک / دکتر حیدرعلی داوری

نبض نزدیک/ دکتر میر مصطفی سادات

نبض نزدیک/ دکتر میر مصطفی سادات

نبض نزدیک/ دکتر سعید مرزبان راد

نبض نزدیک/ دکتر سعید مرزبان راد

گفتم آقای دکتر وسط این درگیری چه میکنی؟

گفتم آقای دکتر وسط این درگیری چه میکنی؟

به یاد اسرای دشت کربلا

به یاد اسرای دشت کربلا

دکتر اسماعیل جبارزاده/ به سوی قاف

دکتر اسماعیل جبارزاده/ به سوی قاف

رحمان رحمان زاده کوچه؛ جانشین بهداری رزمی لشگر عاشورا

رحمان رحمان زاده کوچه؛ جانشین بهداری رزمی لشگر عاشورا

اسماعیل فروتنی؛مسئول موتوری بهداری لشگر 31 عاشورا

اسماعیل فروتنی؛مسئول موتوری بهداری لشگر 31 عاشورا

بخشی از خاطرات رحمان رحمانزاده کوچه- امدادگر

بخشی از خاطرات رحمان رحمانزاده کوچه- امدادگر

بخشی از سخنان سردار فتحیان در ششمین جلسه هیئت امناء

بخشی از سخنان سردار فتحیان در ششمین جلسه هیئت امناء

رویداد های ویژه

گنجینه

حوزه های تخصصی

آمار شهدای جامعه پزشکی

در حال بروزرسانی
0
شهدای پزشک
0
شهدای فرمانده
0
شهدای پزشکیار
0
شهدای داروساز
0
شهدای پرستار
0
شهدای امدادگر
0
شهدای راننده آمبولانس

نقش آفرینان بهداری رزمی

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت