تازه های مؤسسه

نبض نزدیک/ دکتر عباسعلی کریمی

نبض نزدیک/ دکتر عباسعلی کریمی

گفت خیلی های عاقبت به خیر شدند ولی شهید نشدند

گفت خیلی های عاقبت به خیر شدند ولی شهید نشدند

میخوام آبرویت را خرج کنی

میخوام آبرویت را خرج کنی

در فتح المبین، زیر آتش جنگ،حواسش به سلامت و آسایش رزمنده هابود

در فتح المبین، زیر آتش جنگ،حواسش به سلامت و آسایش رزمنده هابود

جبهه موجب رشد بینظیر دانش پزشکی در کشور ما شد

جبهه موجب رشد بینظیر دانش پزشکی در کشور ما شد

نبض نزدیک/دکتر رسول میرشریفی

نبض نزدیک/دکتر رسول میرشریفی

عملیات کربلای 4 برمن خیلی سخت گذشت

عملیات کربلای 4 برمن خیلی سخت گذشت

عروج ملکوتی رزمنده وجانباز سرافراز سپاه اسلام حاج عبدالحسین پوربشاش

عروج ملکوتی رزمنده وجانباز سرافراز سپاه اسلام حاج عبدالحسین پوربشاش

پلاکارد یک هوادار ایرانی

پلاکارد یک هوادار ایرانی

نبض نزدیک/ دکتر محمد علی محققی

نبض نزدیک/ دکتر محمد علی محققی

نبض نزدیک / دکتر حیدرعلی داوری

نبض نزدیک / دکتر حیدرعلی داوری

نبض نزدیک/ دکتر میر مصطفی سادات

نبض نزدیک/ دکتر میر مصطفی سادات

رویداد های ویژه

گنجینه

حوزه های تخصصی

آمار شهدای جامعه پزشکی

در حال بروزرسانی
0
شهدای پزشک
0
شهدای فرمانده
0
شهدای پزشکیار
0
شهدای داروساز
0
شهدای پرستار
0
شهدای امدادگر
0
شهدای راننده آمبولانس

نقش آفرینان بهداری رزمی

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت