برگزاری میز بهداری رزمی در سازمان نظام پزشکی

برگزاری میز بهداری رزمی در سازمان نظام پزشکی

میز بهداری رزمی در محل سازمان نظام پزشکی کشور برگزار شد. در این نشست که با حضور دکتر رنجبرزاده معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی و تعدادی از مسئولین این سازمان برگزار شد شیوه های اجرایی کردن مصوبات فیمابین موسسه بهداری و سازمان نظام پزشکی بررسی شد. اجرایی ...