گفتم آقای دکتر وسط این درگیری چه میکنی؟

گفتم آقای دکتر وسط این درگیری چه میکنی؟

روز پزشک بر تمامی پزشکان متعهد و شجاع ایران زمین مبارک باد گفتم آقای دکتر وسط این درگیری چه میکنی؟ گفت: دارم هوا میخورم... بخشی از خاطرات طیب شاهینی جانشین بهداری لشگر عاشورا در زمان جنگ ...
دکتر اسماعیل جبارزاده/ به سوی قاف

دکتر اسماعیل جبارزاده/ به سوی قاف

آقا مهدی باکری گفت ش.م.ر میشه شمر. قاتل شمر هم مختار بود. پس ما اسم گروهان شیمیایی را مختار می گذاریم. ...
رحمان رحمان زاده کوچه؛ جانشین بهداری رزمی لشگر عاشورا

رحمان رحمان زاده کوچه؛ جانشین بهداری رزمی لشگر عاشورا

حسین رفت، حسین سوخت، از دستمون کاری ساخته نبودپ ...
اسماعیل فروتنی؛مسئول موتوری بهداری لشگر 31 عاشورا

اسماعیل فروتنی؛مسئول موتوری بهداری لشگر 31 عاشورا

گفت تو رو به حضرت عباس قسم ات می‌دم فقط بذار امروز رو تا صبح کار کنم، صبح می‌رم... ...
بخشی از خاطرات رحمان رحمانزاده کوچه- امدادگر

بخشی از خاطرات رحمان رحمانزاده کوچه- امدادگر

اصل قضیه نجات دادن اون مجروح یا اون مریضه، بعدا میفهمه که من چیکار کردم. هر آن امکان داشت جزیره مجنون به دست دشمن بیفته ...