شهید مسعود خرمی

شهید مسعود خرمی

شهید مسعود خرمی برادر!وقتی تابوتم از میان کوچه ها می گذرد،مبادا که به تشییعم بیایی! زیرا وقت تنگ است.به جبهه برو تاسنگرم خالی نماند. نام: مسعود  نام خانوادگی: خرمی نام پدر: غلام رضا تاریخ تولد: 1340/1/1 محل تولد: خوزستان-دزفول آخرین محل سکونت: خوزستان - دزفول محل خدمت: سپاه ...