شهید علی نجفی

شهید علی نجفی

شهید علی نجفی نام: علي نام خانوادگي: نجفي نام ﭘدر: نجف شغل پدر: کشاورز تاريخ تولد: 1343/2/12 محل تولد: روستای بوربور از بخش مانه شهرستان بجنورد شماره شناسنامه: 3 وضعيت تاهل: متأهل تعداد فرزندان: 2دختر و 1 ﭘسر رشته تحصيلي: بهیاری شغل: مسئول بیمارستان امام حسین (علیه السلام) مدت ...