یادی از طبیب میدان شهید دکتر مظفر مهر قربانی

یادی از طبیب میدان شهید دکتر مظفر مهر قربانی

آژیر آمبولانس، شعار مرگ بر شاه، صدای پی در پی گلوله، هجوم مردم و پرستارانی که به سمت مجروحان می دویدند صحنه های تکراری بیمارستان شده بود. ...