نبض نزدیک / دکتر سید رضا مرتضویان

نبض نزدیک / دکتر سید رضا مرتضویان

من یکی دو بار فکر می‌کنم که یک تسویه حسابی با خودم کردم یکی تو عملیات طریق القدس و یکی هم در منطقه عملیاتی پاسگاه زید. ۲۷ فروردین سالروز تولد دکتر مرتضویان است تولدتان مبارک آقای مرتضویان. تنتان سلامت....
دکتر رهنمون به روایت دکتر فاضل

دکتر رهنمون به روایت دکتر فاضل

ششم اسفندماه سالروز شهادت دکتر رهنمون است. او در بخشی از وصیت نامه اش این کلمات را برای ما به یادگار گذاشته : این چنین محلی است که عبد با معبود پیمان وفاداری و جانبازی می‌بندد و او را تنها راه و همراهش می‌خواند، طلب آمرزش گناهانش را می‌کند ...