زندگی نامه

بهشت کوچک ما

زندگی نامه مستند داستانی شهید دکتر عبدالحمید قاضی میر سعید داود بختیاری دانشور، فهیمه روح اللهی (ویراستار) ناشر: بروج  تاریخ نشر: 19 شهریور،...

آرام بی قرار

زندگی نامه مستند داستانی شهید کتر محمد چوبکار  توسط انتشارات سپید جامگان آسمانی منشر گردید .

معرفی کتاب اتاق عمل

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)کتاب «اتاق عمل» نوشته حمید گله‌داری به سرگذشت شهید سرهنگ دوم دکتر مصطفی رستم‌پور می‌پردازد....

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت