نشریه فرهنگی – ترویجی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت 1398

نشریه فرهنگی – ترویجی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت 1398

...
اعلامیه ستاد رسیدگی به وضع مصدومان و مجروحان جنگ

اعلامیه ستاد رسیدگی به وضع مصدومان و مجروحان جنگ

ستاد رسیدگی به وضع مصدومان و مجروحان ...
اطلاعیه جامعه پزشکی حزب جمهوری اسلامی

اطلاعیه جامعه پزشکی حزب جمهوری اسلامی

اطلاعیه جامعه پزشکی حزب جمهوری اسلامی ...
اطلاعیه مرکز واکسیناسیون

اطلاعیه مرکز واکسیناسیون

کلیه گروهها قبل از رفتن به جبهه باید واکسینه شوند . ...
ابراز انزجار از بی رحمی

ابراز انزجار از بی رحمی

ابراز انزجار از حمله به بیمارستان آبادان. ...
گزارش کار وزارت بهداری

گزارش کار وزارت بهداری

وزارت بهداری جهت مداوای مجروحین تمام تجهیزات خود را بکار گرفت . ...
تشکر از اهدا کنندگان خون

تشکر از اهدا کنندگان خون

کمیته مشترک امداد و درمان از اهدا کنندگان خون تشکر کرد : ...
اعلام آمادگی تیم پزشکی

اعلام آمادگی تیم پزشکی

اعلام آمادگی تیم پزشکی مستقر در بیمارستان ایرانشهر ...
مزایای داوطلبان اعزام به کردستان

مزایای داوطلبان اعزام به کردستان

مزایای داوطلبان اعزام به کردستان اعلام شد : ...