اولين محكوميت از سوي دبير كل سازمان ملل

اولين محكوميت از سوي دبير كل سازمان ملل

اولين محكوميت از سوي دبير كل سازمان مللبسم الله الرّحمن الرّحيمخاوير پرزدوكائيار، دبير كل سازمان ملل متحد در روز هجده اسفند 1362 بدون نام بردن از هيچ كشوري به طور قاطع و شديد استفاده از سلاح‌هاي شيميايي را محكوم كرد.وي يك روز قبل از آن با سعيد رجايي خراساني ...
اولين گزارش‌هاي استفاده عراق از سلاح‌هاي شيميايي

اولين گزارش‌هاي استفاده عراق از سلاح‌هاي شيميايي

اولين گزارش‌هاي استفاده عراق از سلاح‌هاي شيمياييبسم الله الرّحمن الرّحيمبه دنبال كاربرد سلاح‌هاي شيميايي از طرف رژيم عراف در جنگ تحميلي و تقاضاي مكرر جمهوري اسلامي ايران از دبير كل سازمان ملل متحد براي بازديد از آثار كاربرد سلاح‌هاي شيميايي و نيز در پي اعزام مجروحان سلاح‌هاي شيميايي به كشورهاي ...
اولين حضور جانبازان شيميايي در هيروشيما

اولين حضور جانبازان شيميايي در هيروشيما

اولين حضور جانبازان شيميايي در هيروشيمابسم الله الرّحمن الرّحيمهمزمان با پنجاه و نهمين سالگرد بمباران اتمي هيروشيما براي اولين بار جانبازن شيميايي ايران حضور داشتند. در اين مراسم كه در هفدهم مرداد ماه سال 1383 در محل پارك صلح هيروشيما و در مجاورت بناي يادبود بمباران اتمي برگزار شد، بيش ...
اولين استفاده گسترده از سلاح‌هاي شيميايي

اولين استفاده گسترده از سلاح‌هاي شيميايي

اولين استفاده گسترده از سلاح‌هاي شيمياييبسم الله الرّحمن الرّحيمبه كار گيري سلاح‌هاي شيميايي براي اولين بار در عمليات خيبر توسط دشمن بطور گسترده صورت گرفت. عراق به دليل نگراني از نتايج عمليات براي نخستين بار نوعي از سلاح‌هاي شيميايي محصول كارخانه سامره- به نام گاز خردل - را با استفاده ...
اولين حمله ثبت شده شيميايي

اولين حمله ثبت شده شيميايي

اولين حمله ثبت شده شيمياييبسم الله الرّحمن الرّحيمدر طول جنگ تحميلي عراق با استفاده مكرر از سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي عليه رزمندگان اسلام، بر تخلفات خود از كنوانسيون ژنو2 مي افزايد: اولين حمله ثبت شده شيميايي عراق مربوط به اوايل جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 23 ...
اولين فعاليت بين‌المللي غيره دولتي ايران در منع سلاح‌هاي شيميايي

اولين فعاليت بين‌المللي غيره دولتي ايران در منع سلاح‌هاي شيميايي

اولين فعاليت بين‌المللي غيره دولتي ايران در منع سلاح‌هاي شيمياييبسم الله الرّحمن الرّحيمدر سال 1971 و در راستاي برطرف نمودن نواقص پروتكل 1925 ژنو(منع كاربرد سلاح‌هاي شيمايي و سمي) كميته خلع سلاح سازمان ملل متحد( كه بعدها به كنفرانس خلع سلاح تبديل شد) متن نهايي و كنوانسيون منع توسعه، تولين ...
اولين بمباران شميايي بانه

اولين بمباران شميايي بانه

اولين بمباران شميايي بانهبسم الله الرّحمن الرّحيماولين بمباران شيميايي بانه در ساعت پنج بامداد سوم آبان ماه 1362 صورت گرفت. هواپيماهاي دشمن، روستاي باينجان از توابع بانه را بمباران شيميايي كردند و منجر به شهيد و مصدوم شدن جمعي ازاهالي روستا شد. در اين حمله از بمب هاي شيميايي حاوي ...
اولين بمباران شيميايي سردشت

اولين بمباران شيميايي سردشت

اولين بمباران شيميايي سردشتبسم الله الرّحمن الرّحيماولين بمبارن شيميايي سردشت در سوم آبان 1362 چند روز پس از عمليات والفجر 4 صورت گرفت.رژيم بعثي عراق در اين روز با گاز خردل اقدام به بمباران شيميايي اين شهر كرد كه بر اثر آن عده اي از رزمندگان اسلام و گروهي ...
اولين بمباران شيميايي

اولين بمباران شيميايي

اولين بمباران شيمياييبسم الله الرّحمن الرّحيماولين بمباران در سوم آبان 1362 چند روز پس از آغاز عمليات "والفجر4" شهر مرزي ميروان با گاز خردل توسط عراق بمباران شيميايي شد. اين حمله منجر به مصدوم شدن عده اي از رزمندگان و نيز گروهي از مردم غيره نظامي شد كه در ميان ...
گزارش اولين كنگره بهداشت نظامي

گزارش اولين كنگره بهداشت نظامي

گزارش اولين كنگره بهداشت نظاميبسم الله الرّحمن الرّحيماولين كنگره بهداشت نظامي در 27 شهريور ماه 1368 به مدت سه روز با حضور آقايان حجت الاسلام صفايي نماينده ولي فقيه در نيروهاي مسلح، مهندس تركان وزير دفاع و پشتيباني، دكتر مرندي معاون بهداشت و درمان ستاد فرماندهي كل قوا، سرلشكر ظهير ...