مجمومه مستندسپید جامگان -جنگ به روایت جراحان-دکتر مهرداد معمار زاده

مجمومه مستندسپید جامگان -جنگ به روایت جراحان-دکتر مهرداد معمار زاده

...
مجموعه مستند سپید جامگان -جنگ به روایت جراحان-دکتر سعید مرزبان

مجموعه مستند سپید جامگان -جنگ به روایت جراحان-دکتر سعید مرزبان

...
دکتر سید محمدرضا کلانتر معتمدی

دکتر سید محمدرضا کلانتر معتمدی

بسم الله الرحمن الرحیم من دکتر سید محمد رضا کلانتر معتمدی هستم متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص عروق و تروما و اما در ارتباط با مسائلی که با جبهه و جنگ داشتیم همه ی همو غمه ما این بود که چه بکنیم که این رسیدگی به مجروحین به ...
دکتر حسنعلی محبی

دکتر حسنعلی محبی

بسم الله الرحمن الرحیم من دکتر حسنعلی محبی هستم متخصص جراحی و فوق تخصص جراحی سینه یا تراکس و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم ما اولین عملیاتی که شرکت کردیم سال ۶۲ بود خیبر در بهمن و اسفند سال ۶۲ شرکت کردیم یه تیم اعزام شدیم خاطرات زیادی چون ...
دکتر حسنعلی محبی

دکتر حسنعلی محبی

بسم الله الرحمن الرحیم من دکتر حسنعلی محبی هستم متخصص جراحی و فوق تخصص جراحی سینه یا تراکس و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم . خوب خیلی جالب بود دوتا محل خالی را به ما نشان دادند که گفتن یکی رو باید برای خودتون سوله درست کنید که مثل همین ...