خاطره گویی بانوان بهداری رزمی دفاع مقدس (دکتر کیهانی فر)

خاطره گویی بانوان بهداری رزمی دفاع مقدس (دکتر کیهانی فر)

...
خاطره گویی بانوان بهداری رزمی دفاع مقدس (خانم سبحانی)

خاطره گویی بانوان بهداری رزمی دفاع مقدس (خانم سبحانی)

...
خاطره گویی بانوان بهداری رزمی دفاع مقدس (دکتر امیری مقدم )

خاطره گویی بانوان بهداری رزمی دفاع مقدس (دکتر امیری مقدم )

...
کلیپ دومین یادواره ملی شهدا و ایثارگران داروسازی

کلیپ دومین یادواره ملی شهدا و ایثارگران داروسازی

...
اولین یادواره ملی شهدا و ایثارگران عرصه داروسازی کشور-سال 96

اولین یادواره ملی شهدا و ایثارگران عرصه داروسازی کشور-سال 96

...