خاطره گویی بانوان بهداری رزمی دفاع مقدس (دکتر امیری مقدم )

خاطره گویی بانوان بهداری رزمی دفاع مقدس (دکتر امیری مقدم )

...
اولین یادواره ملی شهدا و ایثارگران عرصه داروسازی کشور-سال 96

اولین یادواره ملی شهدا و ایثارگران عرصه داروسازی کشور-سال 96

...
دومین یادواره ملی شهدا و ایثارگران عرصه داروسازی کشور-سال97

دومین یادواره ملی شهدا و ایثارگران عرصه داروسازی کشور-سال97

...