تروماي شکم در جبهه‌ها

تروماي شکم در جبهه‌ها

تروماي شکم در جبهه‌هامقدمهميزان آسيب وارده به بافت‌هاي بدن برخورد با گلوله (يا ترکش) بستگي دارد به مقدار انرژي کينتيک حاصله از حرکت گلوله (يا ترکش) است که براساس فرمول زير محاسبه مي‌گردد.بنابراين انرژي سينتيک حاصله نسبت مستقيم دارد با وزن گلوله ضرب در مربع سرعت يعني هرچه وزن ...
ضايعات تروماتيک قفسه صدري

ضايعات تروماتيک قفسه صدري

ضايعات تروماتيک قفسه صدريمقدمه:ضايعات و عوارض قفسه صدري که در مدت جنگ تحميلي دوساله در نزد رزمندگان ما مشاهده شده است بي‌شمار بوده و جهت بازآموزي و انتقال اين تجارب گرانبها به نسل‌هاي آينده و جلوگيري از اشتباهات و بکار بردن روش‌هاي صحيح درماني لازم است که تمام همکاران تجارب ...
انسداد روده، گزارش يک مورد نادر انسداد در مجروحين جنگي

انسداد روده، گزارش يک مورد نادر انسداد در مجروحين جنگي

انسداد روده، گزارش يک مورد نادر انسداد در مجروحين جنگيجواني 24 ساله در جبهه کردستان به علت برخورد ترکش خمپاره بر شکم و دست‌ها و پشت تحت عمل لاپاراتومي و کلستومي قرار گرفته است. شکستگي‌‌هاي کوچک و Compoct در استخوان‌هاي آرنج ديده مي‌شود.در کردستان توسط همکاران جراح تابعه کشور ...
پرفوراسيون‌هاي مري در اثر تروما

پرفوراسيون‌هاي مري در اثر تروما

پرفوراسيون‌هاي مري در اثر ترومامقدمهدر ابتداي قرن حاضر پرفوراسيون‌هاي مري و عفونت مدياستن مرگ‌زا بوده و حتي امروزه نيز با مرگ و مير و عوارض زياد همراه مي‌باشد. تشخيص سريع و زودرس اين عارضه، پيش‌آگهي بهتر نشان مي‌دهد در تجارب پرفوراسيون‌هاي مري در بخش توراکس، اکثر بيماراني که در خطوط ...
بررسي صدمات نافذ گردن در مجروحين جنگي

بررسي صدمات نافذ گردن در مجروحين جنگي

بررسي صدمات نافذ گردن در مجروحين جنگيبسمه تعاليمقدمه:صدمات نافذ گردن در مجروحين جنگي از نظر تشخيص و درماني از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد.کمتر ناحيه‌اي در بدن وجود دارد که مانند گردن تعداد فراواني از اعضاء حياتي را در حجمي نسبتاً کوچک و به طور متراکم در خود جاي داده ...
ضربه صوتي (Acoustic Trauma)

ضربه صوتي (Acoustic Trauma)

ضربه صوتي (Acoustic Trauma)سرآغاز:با گذشت متجاوز از دو سال از جنگ تحميلي، دشمن با بهره‌گيري از مدرن‌ترين تسليحات جنگي مناطق مسکوني و غيرنظامي اعم از روستاها و شهرهاي ميهن ما را به آتش و خون کشيده است.انفجار گلوله‌هاي آتش‌بار خمپاره و توپ بر فراز آبادي‌نشين‌هاي حاشيه مرزي، بمباران‌هاي مداوم ...
فلج عصب صورتي در صدمات سر و صورت ناشي از حوادث جنگ

فلج عصب صورتي در صدمات سر و صورت ناشي از حوادث جنگ

فلج عصب صورتي در صدمات سر و صورت ناشي از حوادث جنگپيش‌گفتاراهميت فلج عصب صورتي در جريان صدمات سر و صورت ناشي از حوادث جنگ از آنجا آشکار مي‌شود که عصب صورتي پس از ره سپردن در مسيري طولاني و پرپيچ و خم در استخوان گيجگاهي شاخ و با خود ...
ضربه‌هاي فک تحتاني و فک فوقاني(2)

ضربه‌هاي فک تحتاني و فک فوقاني(2)

ضربه‌هاي فک تحتاني و فک فوقاني(2)شکستگي‌هاي ميان صورتي (Mid Fcial Fractures)شکستگي‌هاي لوفورت (Le- Forte Fractures)ملاحظاتشکستگي ميان صورتي را ممکن است به صورت جداشدگي تمام يا يک قسمت استخوان‌بندي صورت از استخوان‌بندي جمجمه تعريف کرد. شکستگي‌هاي ميان صورتي توسط Le Forte به انواع يک، دو، سه تقسيم‌بندي شده‌اند. شکستگي Le Forte ...
ضربه‌هاي فک تحتاني و فک فوقاني(1)

ضربه‌هاي فک تحتاني و فک فوقاني(1)

ضربه‌هاي فک تحتاني و فک فوقاني(1)بسمه تعاليسال‌ها قبل، آسيب‌هاي وارده به استخوان‌بندي (اسکلت) صورت کم و بيش به افراد از نظر اجتماعي و اقتصادي (Socioeconomic) پايين‌تر محدود بود که در اثر زد و خورد با مشت بسته و رفتارهاي خشمگينانه فردي با فرد ديگر اتفاق مي‌افتاد. اين نوع آسيب‌ها، هنوز ...
ضربه‌هاي مغزي

ضربه‌هاي مغزي

ضربه‌هاي مغزيبه طور کلي ضربه‌هاي مغزي را به دو دسته ضربه‌هاي مغزي بسته و باز تقسيم مي‌کنيم.در زمان‌هاي صلح بيشتر با ضربه‌هاي مغزي بسته سر و کار داريم، ضربه‌هايي که بيشتر در تصادف منازل، جاده‌ها و خيابان‌ها به وجود مي‌آيند اکثراً بسته مي‌باشند، ضربه‌ها مغزي بسته هم به دو ...