درماتوزهاي جنگي، بيماري‌هاي پوستي شايع در جبهه‌هاي جنگ تحميلي

درماتوزهاي جنگي، بيماري‌هاي پوستي شايع در جبهه‌هاي جنگ تحميلي

درماتوزهاي جنگي، بيماري‌هاي پوستي شايع در جبهه‌هاي جنگ تحميليمقدمه:پوست بدن آدمي برخلاف تصور عامه پوشش ساده‌اي است که اعضاء و جوارح آدمي را پوشانيده باشد نيست. پوست آيينه دق تمام عياري است که کليه عوامل محرک و مؤثر محيط پيرامون ما و کليه فعل و انفعالاتي که در اندرون بدن ...
ترانسفوزيون ماسيو (انتقال خون سريع)

ترانسفوزيون ماسيو (انتقال خون سريع)

ترانسفوزيون ماسيو (انتقال خون سريع)بسمه تعالياکنون ديگر اهميت ترانسفوزيون بر کليه همکاران آشکار شده است، و معلوم شده که ما انتقال خون را در موارد تأمين حجم، تأمين گلبول‌ها، رفع نقائص فاکتورهاي خوني و مسائل ايمني بکار مي‌بريم در اين جنگ تحميلي که جنگ حق عليه باطل، اسلام عليه کفر ...
نارسايي تنفسي حاد به دنبال تروما

نارسايي تنفسي حاد به دنبال تروما

نارسايي تنفسي حاد به دنبال ترومابسمه تعاليهدف از انتخاب موضوعپس از مرحله احياء نارسايي تنفسي حاد شايع‌ترين عامل مرگ و مير در بيماران ترومايي بخصوص مجروحين جنگي است و مقابله با آن بدون داشتن بخش‌هاي مجهز (مراقبت‌هاي شديد) و دستگاه‌هاي تنفسي مصنوعي تقريباً محال است ولي متأسفانه در اغلب بيمارستان‌هاي ...
صدمات عروقي در مجروحين جنگي

صدمات عروقي در مجروحين جنگي

صدمات عروقي در مجروحين جنگيبسمه تعاليصدمات عروقي در اثر ضربه‌هاي نافذ (مانند آلات برنده گلوله يا ترکش مواد منفجره) و يا ضربه‌هاي غيرنافذ (مانند کوبيده شدن، فشرده شدن يا آسيب‌هاي ناشي از شکستگي‌ها و دررفتگي‌ها ايجاد مي‌شوند.آمارهاي مختلف نشان مي‌دهند که جراحات عروقي اکثراً ناشي از ضربه‌هاي نافذ و ...
تروماتيسم رگ‌هاي محيطي

تروماتيسم رگ‌هاي محيطي

تروماتيسم رگ‌هاي محيطيبسمه تعاليتاريخچه:عوارض عروقي به طور قابل ملاحظه‌اي در مجروحين جنگي شايع است، به عنوان مثال طبق گزارش RUDOLPH MATAS در جريان جنگ اول جهاني حدود 25 درصد مجروحان در خط مقدم جبهه عوارض مربوط به قطع شريان يا وريد داشته و 2 درصد در بيمارستان‌هاي پشت جبهه دچار ...
مراقبت‌هاي اوليه زخم‌هاي ناشي از ضايعات جنگي در اندام‌ها (2)

مراقبت‌هاي اوليه زخم‌هاي ناشي از ضايعات جنگي در اندام‌ها (2)

مراقبت‌هاي اوليه زخم‌هاي ناشي از ضايعات جنگي در اندام‌ها (2)دبريدمان نسوج نرممعني دبريدمان عبارت است از Surgical Excision تمام نسوج کثيف و مرده. در ضمن دلالت بر saucerization زخم هم مي‌کند (شکل 4-12). همان‌گونه که در مورد Skin incision گفته شد بهتر است خطر دبريدمان وسيع را قبول کنيم تا ...
مراقبت‌هاي اوليه زخم‌هاي ناشي از ضايعات جنگي در اندام‌ها (1)

مراقبت‌هاي اوليه زخم‌هاي ناشي از ضايعات جنگي در اندام‌ها (1)

مراقبت‌هاي اوليه زخم‌هاي ناشي از ضايعات جنگي در اندام‌ها (1)Early care of severe extremity ware woundsمقدمه:جنگ هميشه براي جراحان يک مدرسه بوده و حتي جنگ‌هاي اخير هم هنوز از اين اصل مستثني نيستند. درس‌هايي که از جنگ‌هاي گذشته گرفته شده کمک فراوان به بهتر شدن مراقبت ضايعات افراد آسيب‌ديده کرده ...
نقش فيکساتورهاي خارجي در شکستگي‌هاي باز اندام‌ها

نقش فيکساتورهاي خارجي در شکستگي‌هاي باز اندام‌ها

نقش فيکساتورهاي خارجي در شکستگي‌هاي باز اندام‌هابسمه تعاليبراي آغاز بحث در مورد استفاده از فيکساتور خارجي در مجروحين جنگي اندام بحث را از شکستگي باز اعضاء آغاز مي‌نماييم.کلاًَ شکستگي‌هاي باز را به سه درجه تقسيم مي‌نمايند.درجه I: در اين شکستگي‌ها پوست از داخل به خارج بوسيله نوک تيز ...
ضايعات جنگي در اندام‌ها

ضايعات جنگي در اندام‌ها

ضايعات جنگي در اندام‌هابه نام خداوندبا استفاده از فرصت بدين وسيله از مبتکرين و مسئولين برگزاري اين سمينار تجربيات پزشکي جنگ صميمانه تشکر مي‌نمايم چون بهترين فرصتي خواهد بود که از نظريات و تجربيات همکاران محترم شرکت کننده استفاده نمائيم و بعد با آمادگي بهتر و اطلاع بيشتر در خدمت ...
درمان ضايعات ضربه‌اي روده بزرگ

درمان ضايعات ضربه‌اي روده بزرگ

درمان ضايعات ضربه‌اي روده بزرگمعالجه اختصاصي ضايعات ضربه‌اي روده بزرگ سال‌هاي سال مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است، در خاتمه جنگ اول جهاني Primary closure مورد استفاده قرار گرفت. در خاتمه جنگ دوم جهاني exteriorization يا Colostomy پيشنهاد شد.در جنگ کرده‌اي مخلوطي از رزکسيون exterioriasation تجويز شده است ...