بررسي عوارض طولاني مدت ناشي از قطع اندام تحتاني در جانبازان جنگ تحميلي استان گلستان

بررسي عوارض طولاني مدت ناشي از قطع اندام تحتاني در جانبازان جنگ تحميلي استان گلستان

بررسي عوارض طولاني مدت ناشي از قطع اندام تحتاني در جانبازان جنگ تحميلي استان گلستانچكيدهمقدمه: فقدان اندام پديده‌اي است كه سبب كم تواني در افراد دچار اين عارضه مي‌گردد. معمولاً در درمان مجروحين جنگي نياز به قطع اندام ايجاد مي‌شود و اكثر افراد قطع عضو از دردهاي مزمن ثانويه ناشي ...
معرفي يک مورد کلاپس يک‌طرفه ريه در جريان مصدميت با گاز خردل

معرفي يک مورد کلاپس يک‌طرفه ريه در جريان مصدميت با گاز خردل

معرفي يک مورد کلاپس يک‌طرفه ريه در جريان مصدميت با گاز خردلمقدمهگاز خردل يک عامل آلکيله کننده است که براي پوست، چشم و راه‌هاي تنفسي به‌شدت سمي است؛ متأسفانه در جنگ تحميلي به ميزان زياد توسط عراق بر عليه سربازان ايراني مورد استفاده قرار گرفت. راه‌هاي تنفسي فوقاني و تحتاني ...
صدمات منجر به مرگ ناشي از انفجار مهمات به‌جامانده از جنگ

صدمات منجر به مرگ ناشي از انفجار مهمات به‌جامانده از جنگ

صدمات منجر به مرگ ناشي از انفجار مهمات به‌جامانده از جنگچکيدهاهداف. حفظ سلامت و جان کارکنان نظامي به عنوان نيروهاي تخصصي و آموزش‌ديده که مسئول تأمين امنيت هر کشورند از اهميت بسياري برخوردار است. موثرترين روش در اداره و کنترل صدمات ناشي از انفجار در کارکنان نظامي شاغل در مناطق ...
مقايسه تطابق با اثرات مستقيم و غيرمستقيم استرس در زندگي جانبازان شيميايي با جانبازان فيزيکي

مقايسه تطابق با اثرات مستقيم و غيرمستقيم استرس در زندگي جانبازان شيميايي با جانبازان فيزيکي

مقايسه تطابق با اثرات مستقيم و غيرمستقيم استرس در زندگي جانبازان شيميايي با جانبازان فيزيکيخلاصهاسترس ناشي از جنگ مي‌تواند اثرات مستقيم يا غيرمستقيمي در زندگي جانبازان ايجاد کند که در صورت تطابق مؤثر با اين اثرات، کيفيت زندگي جانبازان ارتقاء مي‌يابد. لذا در اين مطالعه تطابق با اثرات مستقيم و ...
پرستاري و امدادرساني به مجروحين

پرستاري و امدادرساني به مجروحين

پرستاري و امدادرساني به مجروحينزن در آيينه دفاع مقدس در قسمت قبل، به بيان نقش زنان در صدر اسلام پرداختيم و پس از آن فعاليت زنان در پشت جبهه، در ايام دفاع مقدس را بيان نموديم. اينک در پي آنيم تا به بررسي حضور زنان در خط مقدم و نقش ...
پرستاري و مداواي مجروحين

پرستاري و مداواي مجروحين

پرستاري و مداواي مجروحينتجارب ناشي از حوادث انقلاب اسلامي سبب شد که نيازهاي جديدي احساس و کلاس‌هاي امداد و کمک‌هاي اوليه از طرف هلال احمر، جهاد و يا ساير مراکز جهت آموزش داير گردد. لذا اين کلاس‌ها از زنان علاقمند پر شد و همين زنان بودند که با شروع جنگ ...
عراق و بمب‌هاي شيميايي

عراق و بمب‌هاي شيميايي

عراق و بمب‌هاي شيمياييانسان در تاريخ چند هزار ساله ثبت شده‌اش از قديم‌الايام به جنگ‌هاي شيميايي دست زده است. و با زهرآلود كردن ابزارآلات جنگي مثل تير و شمشير و يا آلوده كردن غذا و يا انداختن اجساد كشته‌شدگان طاغوتي و وبائي و يا لاشه حيوانات در منابع آب‌هاي آشاميدني ...
زنان و امدادگري

زنان و امدادگري

زنان و امدادگرينقش زنان در حماسه 35 روزه ي خرمشهر محدود به زمان و مكان خاصي نيست و در جاي جاي خرمشهر از مراكز پشتيباني تا خطوط مقدم درگيري مستقيم با دشمن، بيمارستان، مزار شهدا و ... هر كجا ذكري از حماسه آفريني و مقاومت و ايستادگي است، نقش مادران و ...
جنگ شيميايي عراق عليه ايران

جنگ شيميايي عراق عليه ايران

جنگ شيميايي عراق عليه ايراننگاهي اجمالي به جنگ شيميايي عراق عليه ايرانچكيدهبعد از پايان يافتن جنگ جهاني دوم، در دهه 1960 مذاكرات در زمينه تحريم كامل كاربرد جنگ افزارهاي بيولوژيك و شيميايي در ژنو آغاز شد كه در سال 1972 به كنوانسيون تحريم كامل كاربرد جنگ افزارهاي بيولوژيك منجر شد....
بهداري رزمي در دفاع مقدس

بهداري رزمي در دفاع مقدس

بهداري رزمي در دفاع مقدسبهداري رزمي در دفاع مقدس براي امدادرساني به مجروحين رزمنده به وجود آمد. در اين زمينه از افراد آموزش‌ديده و امکانات نسبتاً مناسب استفاده مي‌شد. تجهيزاتي که در بهداري رزمي در اختيار قرار مي‌گرفت، گاهي از امکانات بيمارستانيِ شهرها هم بالاتر بود.بهداري:هر يگان رزمي، هر ...