شهید ناصر عابدی

شهید ناصر عابدی

نوزده روز از اولين ماه سال 1341 گذشته بود كه ناصر در شهرستان خرمدره به دنيا آمد. تنها يك خواهر داشت و كودكي و نوجواني‌اش در همانجا سپري شد. در رشته تجربي ديپلم گرفت و براي پزشكياري به استخدام نيروي دريايي ارتش درآمد. در هجده سالگي با دختر يكي از ...