برگزیدگان سال 1395

برگزیدگان سال 1395

پزشکان شهید دفاع مقدس :   نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد تحصیلات مسئولیت در جبهه محل شهادت تاریخ شهادت شهيد دكتر محمد رضا فتاحی ورود به صفحه شهید 1337/6/19 روستای لر از توابع اسلام آباد غرب پزشك ریاست بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام کردستان (سقوط هلی کوپتر ...
برگزیدگان سال 1394

برگزیدگان سال 1394

نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد تحصیلات مسئولیت در جبهه محل شهادت تاریخ شهادت احمد آتش دست ورود به صفحه شهید 23/3/1339 ایرانشهر- سیستان و بلوچستان د.پزشکی امدادگر فکه 20/11/1361 حبیب جریری ورود به صفحه شهید 17/11/1311 شیراز- فارس داروساز- علوم آزمایشگاهی پزشک اردوگاه های حزب ...
برگزیدگان سال 1393

برگزیدگان سال 1393

شهدای نهضت بیداری اسلامی : نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد تحصیلات مسئولیت در جبهه محل شهادت تاریخ شهادت دکتر فتحی ابراهیمی  شقاقی دی ماه 1329 اردوگاه پناهندگان رفح در نواز غزه دانش اموخته پزشک عمومی و رشته تخصصی طب اطفال از دانشگاه الزقازیق مصر       ...
برگزیدگان سال 1392

برگزیدگان سال 1392

  نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد تحصیلات مسئولیت در جبهه محل شهادت تاریخ شهادت منصور عارفیان ورود به صفحه شهید 1338 اصفهان دیپلم امدادگر مریوان 12/12/1364 سید محمد ابراهیم فقیهی ورود به صفحه شهید  3/10/1326 نی ریز- فارس دانشجوی دستیاری ارتوپدی پزشک شیراز 17/7/1360 محمد چوبکار ورود ...
برگزیدگان سال 1391

برگزیدگان سال 1391

    نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد تحصیلات مسئولیت در جبهه محل شهادت تاریخ شهادت سید مرتضی قاضی ورود به صفحه شهید 27/11/1330  قم پزشک پزشک سردشت 19/6/1358 سید محمد مهدی فقیهی ورود به صفحه شهید 1/2/1332 اصفهان داروساز پزشک تپه های دربند 19/5/1362 محمد حسین ممقانی ...