بازدید دکتر مرندی از بیمارستان صحرایی علی ابن ابیطالب(علیه السلام) و اورژانس بقیه الله در شلمچه

بازدید دکتر مرندی از بیمارستان صحرایی علی ابن ابیطالب(علیه السلام) و اورژانس بقیه الله در شلمچه

    ...
بازدید حضرت آقا از بیمارستان صحرایی علی ابن ابیطالب (علیه السلام)

بازدید حضرت آقا از بیمارستان صحرایی علی ابن ابیطالب (علیه السلام)

    ...
بازدید حضرت آقا از بیمارستان شهید بقایی

بازدید حضرت آقا از بیمارستان شهید بقایی

  بازدید حضرت آقا از بیمارستان شید بقایی ، بیمارستان علی ابن ابی طالب و نقاهتگاه سیدالشهدا در زمان جنگ           ...