گزارش پیشرفت برنامه های مصوب سال 98 بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ،در رابطه با حوزه بهداری رزم سپاه پاسداران

گزارش پیشرفت برنامه های مصوب سال 98 بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ،در رابطه با حوزه بهداری رزم سپاه پاسداران

[foogallery id="26400"] صبح روز شنبه مورخ 18 آبانماه 1398 جلسه ای برای ارائه گزارشات و اقدامات انجام شده مربوط به بهداری رزمی، در محل سپاه پاسداران برگزار شد. در این جلسه نمایندگان بهداری نیرو های پنج گانه سپاه گزارشاتی از پیشرفت کار های محوله ارائه دادند و با توجه به ...