4 . 6 . 4 . فسژن

4 . 6 . 4 . فسژن

فسژن يکي از انواع سلاح هاي شيميايي است که طبق کنوانسيون ژنو استفاده از آن ممنوع مي باشد. تاريخچه اين نوع سلاح، ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي، تدابير درماني و… در اين بخش مورد بررسي قرار مي گيرد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + 4 =