✅دکتر عوض حیدرپور، یکی از چهره‌های تاثیرگذار در حوزه پزشکی جنگ است. دو سال اول جنگ را به عنوان نیروی رزمی جنگید و بعد با سامان‌دهی بهداری به طبابت برگشت و بیش از پنجاه ماه در جبهه‌ها حضور فعال داشت.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + 1 =