گزارشي از فعاليت‌هاي ستاد امداد و درمان در جبهه

گزارشي از فعاليت‌هاي ستاد امداد و درمان در جبهه

بسم الله الرّحمن الرّحيم
بدون شك پيروزي و موفقيت در يك عمليات جنگي به عوامل مختلف بستگي دارد تا آنجا كه ممكن است ميزان و كارآئي هر يك از اين اسباب و لوازم در پيشبرد سريع عمليات و حداقل ضايعات نقش مهمي را ايفا نمايد، كه در وراي همة اين‌ها معتقديم تا مشيت و خواست الهي نباشد هيچ كاري را نمي‌توانيم انجام دهيم و پيش بريم ولي از طرفي مشيت الهي نيز بر اين است كه ما اسباب و لوازم تحقق خواست‌هاي خداوندي را كه همانا جز خير و نيكي براي بندگانش چيز ديگري نيست، به نحو احسن فراهم نمائيم.
يكي از اين عوامل مهم، مسئلة پزشكي و امداد پزشكي در جبهه‌ها مي‌باشد. برادران و خواهران اين قسمت نقش مهمي در پيشبرد عمليات دارند، به طوري كه ما مي‌ديديم امدادگران پا به پاي رزمندگان به قلب دشمن مي‌روند تا اگر برادر رزمنده‌اي مجروح بشود بلافاصله به درمان و انتقال آنان به پشت جبهه بپردازند.
آنچه كه از همه مهمتر است تحولات روحي‌اي است كه در پزشكان عزيز و متعهد ما ايجاد گرديده است به طوري كه برخلاف روح كلي كه بر جامعة پزشكان حاكم گرديده، اين برادران پزشك با بريدن از تمامي وابستگي‌ها و تعلقات مادي به ايثارگري و حتي جانبازي و شهادت طلبي پرداخته‌اند و اميدواريم كه اين امر طليعه‌اي باشد تا تمامي پزشكان محترم، به ارزش والاي شغلشان پي برده و خدمت عظيم پزشكي را به خاطر خدا و خدمت به خلق خدا، و نه به خاطر ماديات، انجام دهند.
از فعاليت‌هاي اين ايثارگران و نحوه تشكيل ستاد امداد جبهه‌ گزارشي تهيه شده كه در ذيل مطالعه مي‌فرمائيد. قابل توجه است كه اين گزارش در زمان عمليات بيت المقدس تهيه گرديده است.
سير تكوين و تكميل امداد و درمان در جبهه
بهداشت و درمان در جبهه‌ها از اهميت خاصي برخوردار است كه به خاطر نقش حياتي آن بايد مورد توجه قرار گيرد، و در اين ميان سپاه نقش مهمي را به عهده داشته است. و از آنجايي كه سپاه به عنوان يك ارگان ايدئولوژيك، سياسي، نظامي فعاليت مي‌كند طبيعتاً از نظر نظامي بايد به وسايل درماني و امدادهاي پزشكي قرار شد در اين زمينه اقداماتي صورت پذيرد و در ابتدا قسمتي به نام بهداري سپاه تأسيس شد.
اما در ارتباط با امدادهاي پزشكي در جبهه بايد بگوئيم كه در آغاز جنگ، امدادهاي پزشكي جبهه‌ها توسط دو ارگان، يكي كميته امداد پزشكي جهاد سازندگي و ديگري بهداري سپاه پاسداران در منطقه اداره مي‌شد. اما به علت عدم تجربه كافي با مشكلاتي مواجه بودند كه اين مشكلات در حين كار تا حدود زيادي حل شده و مي‌شود.
يكي از مشكلات مهم، عدم هماهنگي بين امدادگران و پزشكياران و تعداد كمي از پزشكان بود كه در جبهه‌ها حضور داشتند. در حدود اوايل آبان ماه سال 60، هلال احمر نيز پس از تغيير و تحولاتي كه در ردة مسوولين و كاركنان آن صورت پذيرفت به اين مجموعه پيوست و در تاريخ 29/8/60 ستادي متشكل از كميته پزشكي جهاد، بهداري سپاه و هلال احمر تشكيل و آغاز به كار كرد و تقريباً از آغاز عمليات «طريق القدس»، كارش را به صورت فعال ادامه داد.
در عمليات طريق القدس همكاران اين ستاد براي اولين بار اطاق عمل سيار را به داخل جبهه‌هاي جنگ بردند و دو جراح و يك اطاق عمل جراحي در دل تپه‌هاي ا… اكبر در منطقة بستان مستقر كردند، كه در رابطه با جراحي‌هاي اورژانس‌ نتيجه بسيار خوبي داشت، زيرا بعضي از مجروحين براي ادامه حيات و خدمت و جهاد در راه خدا نياز فوري به عمل جراحي داشتند.
در عمليات بعدي و به ويژه عمليات ظفرمندانه فتح المبين اين نوع فعاليت‌هاي درماني و امداد پزشكي به اوج خود رسيد و نتايج بسيار چشمگيري داشت بدين ترتيب كه حدوداً 13 اكيپ پزشكي جراح در جبهه‌هاي بلتا، دال‌پري، و رقابيه به كار درمان مشغول بودند. البته محورهائي كه براي استقرار اطاق‌هاي عمل جراحي در نظر گرفته مي‌شد با هماهنگي عمليات بود. يعني فرماندهان عمليات بر اساس ضرايب، برآوردها محل‌هاي مناسبي را جهت ايجاد اطاق‌هاي عمل سيار پيشنهاد مي‌كردند، و ستاد امداد هم اكيپ‌هاي خودش را در آن محل‌ها مستقر مي‌كرد.
در مورد امدادهاي درمان و پزشكي در عمليات بيت المقدس تعداد 17 اكيپ جراحي در جبهه‌ها كار مي‌كنند كه حدود 10 اكيپ در بيمارستان سوسنگرد و 7 اكيپ در داخل انرژي اتمي دار‌خوئين مي‌باشد و در شرايطي كه بيمارستان زير آتش توپخانه و بمباران مي‌باشد، جراحان مشغول به كارند.
در گذشته بهداري سپاه خلاصه مي‌شد از تعداد محدودي آمبولانس، امدادگر و پزشكيار، حال مي‌بينيم كه تقريباً در حملات اخير، حداقل 16 يا 17 اكيپ در داخل جبهه‌ها مشغول به كارند و 50 تا 60 پزشك عمومي در جبهه حضور دارند. در عمليات فتح المبين حداقل 900 پزشكيار و امدادگر حضور داشت و آماري كه در رابطه با حمله بيت المقدس است در مجموع 1700 نفر امدادگر و پزشكيار و 70 پزشك و 60 دانشجوي پزشكي مي‌باشد.
همكاري وزارت بهداري
پزشكاني كه مي‌آيند تقريباً پزشكاني هستند كه در عمل امتحان خودشان را در جبهه‌ها داده‌اند و از متعهدترين و مكتبي‌ترين پزشكان جراح انتخاب شده‌اند و حدود 95% پزشكان مكتبي، مذهبي و متعهد كه در رابطه با جبهه‌ها كار مي‌كنند از شهر اصفهان مي‌باشند و اين امر نشانه اهميت كار ستاد و درمان مي‌باشد. رويهم رفته دو ستاد در منطقه فعاليت مي‌كند. يكي ستاد امداد با جبهه‌ است به خاطر مسائل جنگي، كه مسائل جبهه‌ها را از لحاظ امدادهاي زير پوشش دارد مثل سپاه و جهاد و هلال احمر؛ و يك ستاد درمان هم هست كه بهداري و سپاه و جهاد در آن نقش دارند و وظايف اين دو، گوناگون است. وظايف ستاد امداد جبهه انتقال مجروح از خط مقدم تا داخل بيمارستان‌هاي شهر مي‌باشد و وظايف ستاد درمان، كار روي مجروحيني كه به شهر آورده شده‌اند و انتقال آن‌ها به مراكز مجهز‌تر مي‌باشد و در ستاد درمان وزارت بهداري پزشكاني دارد كه در آن رابطه از آن‌ها استفاده مي‌كند.
فعاليت پزشكان عراقي (مجاهدين)
اكثر پزشكان مجاهدين عراقي در رابطه با سپاه كار مي‌كنند و بسيارشان كه اگر در رابطه با سپاه نباشند داوطلبانه در مواقع حمله، در رابطه با جبهه‌ كار مي‌كنند و هميشه مشتاق رفتن به خط اول جبهه هستند و تا به حال هم نقش فعالي داشته‌اند كه شايد در حملة بيت المقدس هم حدود 15 يا 16 نفر از پزشكان عراقي بودند.
وضع اورژانس‌هاي خط مقدم جبهه و نحوة كار آن‌ها در داخل جبهه
استقرار پست‌هاي اورژانس‌ در داخل جبهه‌ها به اين صورت است كه در خطوط مقدم، سنگرهاي امداد مي‌باشد و بعد با فاصله‌اي كه چندين سنگر امداد را به هم متصل مي‌كند يك سنگر اورژانس وجود دارد كه معمولا پزشك عمومي در آن كار مي‌كند و هر چند پست اورژانس قوي به يك اطاق عمل وصل مي‌شود اين نحوة كار در داخل جبهه‌ها مي‌باشد.
اما در بعضي مواقع پست اورژانس در زير ديدبان قرار دارد كه اين كار در هيچ كجاي دنيا نظير ندارد و يك كار ابتكاري از طرف برادران سپاه مي‌باشد به هر صورت و به خصوص در رابطه با عمليات بيت المقدس از نظر برنامه ريزي و از نظر كيفيت، در سطح بالائي است و در مجموع اين طرح در داخل جبهه‌ها نيز به همان فرم ذكر شده مي‌باشد يعني شامل سنگر امدادي، پست اورژانس قوي، اتاق عمل سيار است.
همكاري دكتر‌هاي متخصص با پزشكان مستقر در جبهه‌ها
اكيپ‌هاي جراحي سپاه كه تا به اين جا رسيده است و شامل 16 اكيپ جراحي مي‌باشد، همه در جريان همين جبهه‌هاي جنگ ساخته شده‌اند و شايد بسياري بودند كه در رابطه با جبهه ترس و ضعف داشتند ولي يك يا دوبار در داخل جبهه رفتند، دست خدا را در بالاي سرشان ديده‌اند و مطمئن شده‌اند كه هيچ اتفاقي نمي‌افتد و الان شايد 80% جراح‌هايي كه در جبهه هستند اكثرشان در سوسنگرد كار كرده‌اند در حالي كه در روز 10 الي 15 بار سوسنگرد را بمباران مي‌كردند ولي در آن شرايط هيچ جراح يا پزشكي صدمه نديده است و الان داراي روحية خيلي عالي هستند و حتي قبل از اين كه حمله شروع شود داوطلبانه شماره تلفن و آدرس داده‌اند كه به محض اطلاع به طرف جبهه حركت كنند. در اين رابطه قابل تمجيد است كه از پزشكان متعهد اصفهان و ستاد امداد و درمان اصفهان كه نقش ارزنده‌اي داشته‌اند و شايد 90 درصد يا 95 درصد پزشكان در جبهه از همين ستاد تأمين مي‌شود.
حضور امدادگران در جبهه
تقريبا از يكي دو حملة اخير كه بهداري سپاه يك شكل تشكيلاتي پيدا كرد به مجرد اين كه فرمانده عمليات اعلام كرد كه شما بايد از نظر بهداري آماده شويد كلية پزشكياران و امدادگران سپاه در سطح كشور بسيج مي‌شوند براي منطقه جنگي و بقيه از طريق ستادهاي شهرستان‌ها و بر اساس اعلام نياز، اعزام مي‌شوند (لازم به توضيح است كه نيروهايي كه فرستاده مي‌شوند تماما دست‌چين شده مي‌باشند).
تحولات روحي و معنوي برادران پزشك
اولا فرصت و مجال براي پزشك كم مي‌باشد اگر يك دانشجوي پزشكي سال اول را هم در نظر بگيريم، معروف است كه اين دانشجو در دانشكده فرصت مطالعه و خواندن كتاب و بحث در رابطه با مسائل ايدئولوژيك را ندارد يا بسيار فرصت كم دارد و شما اگر بخواهيد يك نفر را از نظر فكري و عقيدتي ضعيف نگاه داريد، كار زياد به او مي‌دهيد و پزشكان سال اول دانشجويي پزشكي اين مشكل را دارند.
دوم اين كه آنچه قداست به جامعه پزشكي مي‌بخشيده مسئله بعد معنوي بوده است يعني يك پزشك از نظر روحي و رواني براي يك مريض بيشتر اهميت داشت و چون بعد معنوي داشت براي خانواده‌ها محرم راز بود ولي مي‌بينيم كه الان علم به صورتي درآمده كه اصلا راجع به مسائل معنوي به هيچ وجه بحث نمي‌شود مخصوصا در دانشجويان پزشكي كه بايد بدانند كه اخلاق و رفتار يك پزشك چگونه باشد. ممكن است يك پزشك راجع به يك مسئله كوچك پزشكي مثل عاطفه 30 يا 40 ساعت روي آن بحث كند ولي يك ساعت راجع به اين كه رفتار يك پزشك بايد چگونه باشد بحث نمي‌شود اين است كه اين درس باعث شده كه بعد معنوي را حذف كند.
نمونه تحولات
در اين قشر تحولات روحي بيشتر از همه به وجود آمده، براي مثال اين كه جراحي از يكي از شهرستان‌ها در شب عمليات طريق القدس برايش حكم مأموريت در منطقه بستان نوشته شد. ايشان در بدو ورود به محض اين كه منطقه را ديد و بيمارستان را مشاهده كرد اصلا حاضر به كار نشد و گفت به هيچ وجه نمي‌شود در اين اتاق عمل كار كرد و من كار نمي‌كنم. يك شب در آنجا خوابيد و فرداي آن روز كه صبح اول وقت مجروح آوردند بدون اين كه كسي به او بگويد، مجروح را به اتاق عمل برد و همكاران ما از او خواهش كرده بودند كه فقط سه روز در جبهه كار كند بعد از آن مدت كه برادران به او سر زدند و طبيعتا كار سبك‌تر شده بود به او گفتند حالا شما برگرديد به شهرستانتان در جواب آن پزشك گفت: نه، من تا موقعي كه اين جوان‌هاي 12 و 13 ساله كه اين طور در جبهه پر پر مي‌شوند وجدانم حاضر نمي‌شود، من اصلا درك درستي از جبهه نداشتم و تا موقعي كه در اين جا مجروح باشد، مي‌مانم و دقيقاً يازده روز اين جراح با امكانات كم در آن بيمارستان كار كرد و جالب اين كه اين دكتر آنفاكتوس داشت و چون سكتة قلبي هم داشت گفته بود كه برايم قرص نيترو‌گليسيرين بياوريد و من كار مي‌كنم و خودش تعريف مي‌كرد و مي‌گفت جبهه واقعي اين جاست كه من آمدم ديدم و آنچه كه ما در تلويزيون مي‌بينيم جبهه نيست و من مي‌فهمم كه حالا در جبهه چه مقدار مؤثر هستم، يك جراح چقدر مي‌تواند مؤثر باشد و من بايد به شهر خودم بروم و يك سميناري تشكيل بدهم و نقش و اهميت حياتي يك جراح را در رابطه با جبهه بگويم يعني مي‌بينيم كه يك جراح كه اصلا آمده بود و منكر همه چيز بود 180 درجه تغيير پيدا كرده و مي‌خواست يك كاري را به دست بگيرد كه يك جنبة ارشادي براي سايرين پيدا بكند.
مورد ديگر
دكتري بود كه در رابطه با جبهه مشكلاتي داشت آن هم وقتي اتاق عمل شروع به كار كرده بود يك مجروحي را آورده بودند كه يك دستش قطع شده بود، بعد اين برادر مجروح كه حالت معنوي پيدا كرده بود گفت كه خدايا مرا ببخش كه نتوانستم سرم را در راه تو بدهم در اين وقت اين جراح شروع به گريه كرد. يعني همان جراحي كه نمي‌خواست به جبهه برود به محض ديدن اين صحنه‌ها دوباره شروع به كار كرد.
موردي ديگر
بسياري امدادگرها كارشان را در جبهه ياد گرفتند پزشكي بود كه تزريقات را براي يادگيري امدادگران روي بدن خودش آزمايش مي‌كرد كه البته او هم شهيد شد و بسيار گمنام رفت و از تمام وابستگي‌هايش بريده بود و در رابطه با ستاد امداد آبادان كار مي‌كرد.
الان بزرگ‌ترين تحول در پزشكان حاضر در جبهه انجام گرفته در حالي كه روزي 5 يا 6 بار محل كارشان بمباران مي‌شود ولي با آن شرايط كار مي‌كنند و مرگ و شهادت برايشان مسئله‌اي نيست.
نمونه ديگر از تحولات روحي اين كه مثلا مدت 2 ماه دعاي كميل بيمارستان شهيد چمران را يكي از جراح‌ها مي‌گرداند و اين قدر در مسائل جا افتاده بود كه خود دعاي كميل مي‌گذاشت و خودش صبح بچه‌ها را براي نماز بيدار مي‌كرد و دعاهاي مختلف را مي‌خواند. ببينيد يك پزشك جراح تمام مسائل مذهبي بيمارستان را اداره مي‌كرد يك جراح در عمليات فتح المبين دقيقا با نيروي عملياتي به خط مقدم حركت مي‌كرد يعني اتاق عمل سيارش را به محض اين كه بچه‌ها پيشروي مي‌كردند منتقل كرد به چندين كيلومتر جلوتر، نزديك بچه‌هاي رزمنده بدون اين كه دستوري به او بدهيم.
نيايش پزشكان در جبهه
اين جراحان در اول همشان شناخته شده نبودند آنچه كه باعث شكل گرفتنشان شد همان دعاها و جلسات قرآن بچه‌ها بود كه داشتند. و اين تأثيري است كه از نيروهاي رزمنده بر روي نيروهاي امدادگر مي‌گذارد.
براي مثال
در رابطه با يكي از حمله‌ها يك متخصص بيهوشي كه يك ارمني است و خيلي آدم جالبي است و در بحث‌هاي ايدئولوژيكي خيلي از ابعاد ما را قبول دارد مثل مسئله شهادت و اين تقريباً در اكثر حملات داوطلبانه مي‌آيد و در بدترين اوضاع بمباران‌ها هم مانده و عمل كرده است ارمني مي‌باشد و با بچه‌‌ها شب‌ها بحث ايدئولوژيك داشته و حتي گفته است كه روي خيلي مباحث كه مطرح شده به صورت مقايسه مكتب‌شان با اسلام بايد بروم روي اين مباحث فكر كنم يعني پزشك ارمني داشتيم كه در رابطه با نيروهاي رزمنده دارد كار مي‌كند.
مشكلات و انتقادات و پيشنهادات
مشكلات ما هميشه از اول جنگ چند چيز بوده است كه يكي از آن‌ها آمبولانس است شما اگر توجه كنيد ما هميشه در جبهه‌ها كمبود آمبولانس داريم و….
مثلا در فتح المبين 340 دستگاه آمبولانس اعزام كرده بوديم به جبهه‌ها و احتياجمان بسيار بود كه از هليكوپترهاي هوانيروز استفاده مي‌شد.
مشكل ديگر ما كه به عنوان پيشنهاد مي‌گوئيم اين است كه بايد به مسئله امداد جبهه بهاي بيشتري داده شود شالودة كار بهداري سپاه، امداد جبهه است اگر در درمانگاه سپاه كار درماني پزشكي انجام مي‌‌شود اين كار اصليش نيست اين وظيفه بهداري است آن چيز كه وظيفه اصلي بهداري سپاه است امداد در جبهه مي‌باشد به خاطر اين كه سپاه يك سازمان نظامي هست بنابراين اگر امداد جبهه در كشور مطرح مي‌شود بايد مسؤول مستقيمش يك سازمان نظامي باشد كه آن هم سپاه مي‌باشد. و اين مشكل الان وجود دارد يعني امداد جبهه هنوز شكل نگرفته است درمان. كار ما در اصل نيست كار بهداري است و اگر ضعفي در سيستم وجود دارد يا اين كه نارسائي زياد است و ما كار درماني را انجام مي‌دهيم آن بحثي جدا است. يعني محور كار اين است كه بايد اساس كار را روي جبهه بگذاريم و هر چه بيشتر آن را شكل بدهيم اگر قرار است كه به صورت ستاد هماهنگ شود مسؤول مستقيمش سپاه بايد باشد اگر قرار است كه خود سپاه مستقلا امداد جبهه را بگرداند آن هم بايد برايش برنامه ريزي شود كه ظاهراً آن صورت برنامه ريزي ندارد.
تا به حال بهداري با سيستمي جداي از ساير قسمت‌هاي سپاه عمل مي‌كرده است اگر مثلا در يك گردان يا تيپي، واحد تداركات، عمليات، اطلاعات بود، ولي واحد بهداري نبود چون سيستم كار بهداري بدين صورت است و تجربه نشان داده بود كه بر اساس محورها عمل بكند مثلا اين محور عمليات است پس اورژانس و يا اطاق عملي در نظر گرفته مي‌شود اخيراً از عمليات بيت المقدس طرح داده شد كه هر تيپي هم مثل قسمت‌هاي ديگر بهداري سپاه هم داشته باشد يعني نه به صورت ارتش با ضوابط خشك، ولي هر تيپي خودش يك بهداري و نيروهاي امدادگر داشته باشد مثلا 15 امدادگر با مقداري آمبولانس و دو پزشك كه اين طرح داده شد و تقريباً اين طرح در عمليات فتح المبين توسط دكتر خاتمي مطرح شد و گفته شد كه زمان كم است ولي مع الوصف گفته شد كه اساس كار روي اين طرح گذاشته شود كه باعث حركت ما به سوي تشكيل بهداري در داخل هر تيپ سپاه شود و الان در عمليات بيت المقدس تقريباً به صورت تيپي اداره مي‌شود. يعني هر تيپي يك مسؤول بهداري دارد هر لشگري يك مسؤول بهداري دارد آنچه كه هست نقص وجود داشته و دارد و اگر نقصي وجود داشته بيشتر در رابطه با برنامه ريزي جديدي است كه در اين رابطه تنظيم شده است ولي معتقدند كه ارزش دارد اگر هم نقص وجود داشته باشد در برنامه ريزي آينده رفع خواهد شد.
همكاري و هماهنگي بين ارگان‌ها
در رابطه با هماهنگي با ساير ارگان‌ها آنچيز كه نقش ارزنده‌اي دارد، كميته پزشكي جهاد مي‌باشد يعني حداقل در منطقه جنوب امدادگر و پزشكيار و حتي پزشك‌هايي در اين رابطه شهيد داده در رابطه با بهبود وضع جبهه‌ها كه حداقل دو، سه پزشك به نام‌هاي شهيد دكتر حكيم، و شهيد دكتر شهيد‌زاد كه شهيد شده‌اند و نقش بسيار فعالي در همين مسائل امداد داشته‌اند بنابراين جهاد نقش ارزنده‌اي در رابطه با جبهه‌ها با ما داشته است مسئله دوم هلال احمر است هلال‌احمر دقيقاً از موقعي كه برادر شهيد‌مان رجائي بر اساس تلاش‌هاي زياد موفق شد بهزاد‌نيا را كنار بگذارد و برادر متعهد و مؤمن، برادر دكتر فيروز‌آبادي را بر سركار بياورد دقيقاً 180 درجه كارش عوض شده و مي‌بينيم از زماني كه سرپرستي عوض شده با آمدن يك برادر متعهد در رأس كار، تمام امكانات هلال‌احمر در خدمت جبهه قرار گرفته است و اصلا تز معروفي دارد برادر دكتر فيروز‌آبادي كه مي‌گويد هلال‌احمر صرفاً بايد در خدمت نهادها و ارگان‌ها باشد و اين تز معروفشان است يعني اگر در بعضي جاها مطرح شود كه هلال‌‌احمر دارد كار مي‌‌كند مي‌گويد نه هلال‌احمر فقط در رابطه با ارگان‌ها و نهادها است يعني از آن موقع تا به حال كه ستاد، هلال‌‌احمر را در خودش جا داد نقش ارزنده‌اي در رابطه با تداركات درماني و داروئي و امدادي داشته و كاملا هماهنگ با دو ارگان ديگر بوده است و در رابطه با مسائل جبهه تا آنجا كه توان داشته كوشش كرده است.
مسئله بعد مسئلة هوانيروز است كه الحمد‌لله نقش آن را تمام نيروهاي رزمنده در جبهه ديده‌اند در رابطه با تخليه مجروحين نقش بسيار حساسي داشته‌اند يعني حساب كنيد كه در بعضي از جبهه‌ها شايد 2 ساعت يا 3 ساعت تا بيمارستان شهر راه است و اين‌ها با انتقال سريع از طريق شنوك اين فاصله را كم مي‌كنند و حفظ حيات مريض بسيار جالب انجام مي‌گيرد.
– مسئله ديگر نقش ارزندة ستاد امداد و درمان اصفهان است يعني شايد 60 تا 70 درصد آنچه كه در جبهه‌هاي جنوب انجام مي‌گيرد به علت عملكرد خوب ستاد امداد و درمان اصفهان مي‌باشد كه واقعاً بايد از طريق وزارت بهداري بررسي شود كه اين ستاد چه كرده است كه اين همه جراح خط مقدم جبهه از آن جا مي‌آيد اين همه اتاق عمل‌هاي جبهه‌ها توسط ستاد اصفهان تأمين مي‌شود اين قابل بررسي كه داراي يك نكتة ظريفي مي‌باشد.
– شركت‌هايي كه در منطقه هستند در رابطه با مواقع حمله همكاري نسبتاً خوبي داشته‌اند مانند (شركت نفت، سازمان آب و برق، صنايع فولاد و ساير شركت‌ها و سازمان‌ها) كه در مواقع حمله وسائل نقليه موتوري‌شان را در اختيار ما مي‌گذارند كه در اين رابطه استانداري نقش هماهنگ كننده اين سازمان‌ها و شركت‌ها را در رابطه با ستاد دارد و مورد سپاسگزاري مي‌باشد.
نقش مردم و كمك رساني به برادران امدادگر
نقش مردم در اين جا خيلي ارزنده است به دلايل زير:
اول در رابطه با امكانات مادي كه در اختيار ستاد قرار مي‌دهند يعني مواقعي كه كوچك‌ترين اعلام نياز مي‌شود بيشترين امكانات در اختيار ستاد قرار مي‌گيرد و شايد چندين مورد داشته‌ايم كه از مدارس و دبيرستان‌ها در مواقع حمله كمك نقدي كرده‌اند يا براي كمك به مجروحين در جبهه هميشه داوطلب زياد بوده مثلاً در حملة بيت المقدس 70 نفر از خانواده شهدا داوطلب شده بودند كه كمك به مجروحين جنگي در منطقه بكنند يا مثلاً شستن لباس‌هاي اطاق‌هاي عمل در مناطق جنگي كه براي نمونه پيرزن 60، 70 ساله هم داشته‌ايم كه آمده و داوطلب شده كه لباس‌هاي مجروحين را بشويد و كلاً هميشه هجوم مردم بوده و هميشه هم مازاد بوده است و دقيقاً در موقع حمله هر كه هر چه ماشين و يا امكانات دارد مي‌آورد مثلاً پيكان مي‌آورند و به خط مقدم مي‌برند و موردي نداشتيم كه ما تقاضا بكنيم و مثلاً جوابي داده نشده باشد.
جذب پزشك
هيچ برنامه ريزي‌اي در ظاهر براي جذب پزشك نشده است يعني خيلي از بچه‌ها فارغ التحصيل از دانشكده پزشكي مي‌شوند و اين كه مثلاً به سپاه مي‌تواند بيايد و يا خير يا چند درصد از فارغ التحصيلان را سپاه مي‌تواند جذب كند هنوز مدون و مشخص نيست يعني هنوز مشخص نيست كه چگونه پزشكان را جذب بكنيم؟
به هر حال در رابطه با جذب نيروي متخصص و حداقل در مورد مسائل امداد بايد برنامه‌ريزي بشود يعني چند درصد از فارغ التحصيلان مثل ارتش كه سهميه‌اي دارد (حالا يا از طريقه بهداري جذب بشود يا از طريق قوانين كه در مجلس مي‌گذرد مثلاً اين قدر درصد از فارغ التحصيلان پزشكي مي‌توانند وارد سپاه شود) يا دورة خدمت‌شان را در سپاه بگذرانند به هر حال روي جذب پزشك بايد كار شود يكي از كارهاي مهم ديگر ما تأسيس نقاهت گاه در سطح منطقه مي‌باشد كه مجروحيني كه مداواي آن‌ها فوريت ندارد در آن جاها براي استراحت زير نظر يك تيم امداد درماني و پزشكي تأسيس كنيم.
والسلام
—————
منبع: مجله پيام انقلاب 6/5/1361

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + 3 =