کاغذ سفید امضا برای امدادگران

وقتی خیریه امدادگران عاشورا را راه اندازی میکردیم شهید سلیمانی در جریان کارها بودند. ایشان پرسیدند: در کرمان امکاناتی دارید؟
من گفتم نه ولی میخواهیم موسسه را راه‌اندازی کنیم.
گفتند: پس اسم من را در موسسه کرمان وارد کنید تا من در کرمان کارها را انجام دهم. اساسنامه‌ را تهیه کردیم تا به امضای ایشان برسانیم.
بچه‌های کرمان می گفتند: امکان ندارد حاج قاسم آن را امضا کند و خودش را جزء موسسین این خیریه بداند. آقای مرادی پیش حاج قاسم رفته و اساسنامه را ارائه کردند و گفتنداین مربوط به خیریه امدادگران عاشورا است آیا شما امضا می کنید؟ حاج قاسم گفته بودند: همین الان بیاورید تا امضا کنم، چند تا کاغذ سفید هم بیاورید که تا من امضا کنم برای انجام کارها و نوشتن نامه هایتان.
گفته بودند همه باید برای فعالیت و رونق خیریه امدادگران کمک کنیم، باید حواسمان به فقرا باشد.
فردی که آن همه گرفتاری کاری و مسئولیت داشت مردم را فراموش نمی کرد و در فکر نیازمندان بود.
خاطرات سردار فتحیان/ از نشریه فرهنگی بهداری رزمی شماره شش

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 7 = 13