نقش بهداری رزمی نیروی انتظامی جمهوری انتظامی ایران در دفاع مقدس ( ژاندارمری ، کمیته انقلاب اسلامی و شهربانی )

 

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پی ادغام سه نهاد «ژاندارمری»، «شهربانی» و« کمیته انقلاب اسلامی» در سال ۱۳۷۰ تشکیل شد. هر یک از این سه نهاد تا پیش از پایان جنگ تحمیلی نقش بسزایی در دوران هشت سال دفاع مقدس ایفا کردند .

 

 آمار شهدا، جانبازان، اسرا و ومفقودین ژاندارمری در دفاع مقدس

 

برابر اسناد و مدارک موجود در بنیاد شهید انقلاب اسلامی و معاونت پرسنلی ناجا، آمار شهدا، جانبازان، آزاده و مفقودین مربوط به ژاندارمری تا قبل از ادغام نیروهای انتظامی در هشت سال دفاع مقدس عبارتند از :

 آمار شهدا، جانبازان، اسرا و ومفقودین شهربانی در دفاع مقدس

 

برابر اسناد و مدارک موجود در بنیاد شهید انقلاب اسلامی و معاونت پرسنلی ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی) آمار شهداء، جانبازان، آزاده و مفقودین شهربانی جمهوری اسلامی تا قبل از ادغام در هشت سال دفاع مقدس به ترتیب عبارت است از:

باید یادآور شد که جمعیت تحت امر شهربانی جمهوری اسلامی در طی این مدت 70.000 نفر بود که علاوه بر تأمین امنیت در شهرها، در عملیات‌‏های دفاع مقدس نیز شرکت داده می‏ شدند.

 

 آمارشهدا، جانبازان، مفقودین و اسرای کمیته در جنگ

 

آمار کلی تعداد نیروهای کمیته در جنگ و تعداد افراد شهید، جانباز، مفقود و آزاده بدین شرح است:

از ۵۰ هزار نفر پرسنل تحت امر کمیته انقلاب اسلامی طی هشت سال دفاع مقدس:

آمار بالا با توجه به وظایف اصلی نیروهای کمیته که بیشتر به امور داخلی کشور و حفاظت از انتظام کلی امور شهرها مربوط می‏‌شد، بسیار قابل توجه و در خور تأمل است و نشان از اهمیت مسئله جنگ و ارجح بودن دفاع از کیان کشور برای مسئولان و نیروهای کمیته انقلاب اسلامی در آن زمان دارد.

یکی از ارکان دفاع مقدس، بهداری رزمی بود؛ که در هشت سال جنگ به خوبی توانست نقش خویش را ایفا کند؛ گرچه در هر یگان نظامی، واحدهای بهداری رزمی وظیفه پشتیبانی از نیروها و اقدامات بهداری رزمی را در ابعاد محدود درون یگان ساماندهی می‌کردند؛ اما در کنار دیگر سازمان­ها (همچون ارتش، سپاه، وزارت بهداری، هلال احمر، جهاد) بهداری کل ناجا (شهربانی، ژاندارمری و کمیته) نیز در بهداری رزمی دفاع مقدس مأموریت داشت که از خط مقدم تا بیمارستان صحرائی مأموریت های خود را در  بهداری گردان و محور در قالب حضور  پزشکیاران، امداگران، راننده آمبولانس و انصار، پست امداد و … از رزمندگان ناجا و سایر رزمندگان در حوزه مأموریت خود را در حوزه ی امداد ، بهداشت ، درمان پوشش دهد .

 

 

حدود و ثغور فعالیت بهداری رزمی  نیروی انتظامی از خط مقدم تا بیمارستان صحرایی

 بهداری کل ناجا(شهربانی، ژاندارمری و کمیته) بهداری گردان و محور، پزشکیاران، امداگران، راننده آمبولانس و انصار، پست امداد واورژانس، بهداری تیپ، لشگر 

  

حدود و ثغور فعالیت بهداری رزمی نیروی انتظامی از بیمارستان های شهری پشت جبهه تا استان های پشتیبانی کننده

 

بهداری کل ناجا(شهربانی، ژاندارمری و کمیته) مراکز آموزشی بهداری، بیمارستانهای شهری، سایر مراکز درمانی

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت