نبض نزدیک/ دکتر مهرداد معمارزاده

ما در سردشت مواجه شدیم با خیل عظیمی از مردم که شب برگشته بودن خونه شون و کسی توی شهر اعلام نکرده بود که شهر آلوده ست و زن،بچه،پیر مرد و از همه قشری می آمدن و من آن شب چیزی در حدود چهار هزار و پانصد نفر را رفع آلودگی کردم.

۵ تیر سالروز تولد دکتر معمارزاده است.
تولدتان مبارک آقای دکتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + = 25