1)  مقدمه

همچون سایر دوره ها، مجموعه سرمایه انسانی سلامت در دوران جنگ تحمیلی نیز با حضور همه جانبه و افتخار آفرین، بزرگترین حماسه تاریخ خود را خلق نمود. در فرهنگ دفاع مقدس، واژه مأنوس ” تیم های اضطراری جبهه ها“، نماد حضور مسئولانه، داوطلبانه، جهادگرانه، ایثارگرانه، و بهنگام سرمایه انسانی جامعه پزشکی و سلامت در دل صحنه های دفاع از عزت و شرافت و اقتدار  ملت بزرگ و سلحشور ایران اسلامی است.ویژگی های ممتاز و الهام بخش حضور سرمایه انسانی و تیم های اضطراری جبهه ها را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
 • برخورداری از ایمان و انگیزه الهی،
 • تلاش برای حصول سرآمدی علمی و مهارتی،
 • التزام به اخلاق پزشکی و آداب حرفه ای،
 • آمادگی دائمی برای حضور و نقش آفرینی به محض فراخوان،
 • برخورداری از فرماندهی دانا و مدیر و مدبر،
 • التزام به نظم و انضباط،
 • سرعت عمل و قدرت مانور برای حضور فوری در صحنه های رزمی،
 • برخورداری از سازمان لازم برای مداخله در بحران ها،
 • مرور تجارب قبلی و عبرت آموزی از آنها،
 • رعایت آداب و اصول کار تیمی،
 • روحیه فداکاری-ایثارگری-جوانمردی و نستوهی
 • خستگی ناپذیری و مقاومت در برابر سختی ها و فراز و نشیب ها
 • التزام به انتقال تجربه به سایر همکاران بویژه دانشجویان و جوانان
 • التزام به هماهنگی با مسئولین بهداری رزمی
 • حفظ اسرار و اطلاعات

دانلود کل مطلب

 

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت