1)  مقدمه

همچون سایر دوره ها، مجموعه سرمایه انسانی سلامت در دوران جنگ تحمیلی نیز با حضور همه جانبه و افتخار آفرین، بزرگترین حماسه تاریخ خود را خلق نمود. در فرهنگ دفاع مقدس، واژه مأنوس ” تیم های اضطراری جبهه ها“، نماد حضور مسئولانه، داوطلبانه، جهادگرانه، ایثارگرانه، و بهنگام سرمایه انسانی جامعه پزشکی و سلامت در دل صحنه های دفاع از عزت و شرافت و اقتدار  ملت بزرگ و سلحشور ایران اسلامی است.

ویژگی های ممتاز و الهام بخش حضور سرمایه انسانی و تیم های اضطراری جبهه ها را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

 

 

دانلود کل مطلب

 

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت