مرحوم ابوالحسن گودرزی در بیمارستان شهید بقایی اهواز

مرحوم ابوالحسن گودرزی در بیمارستان شهید بقایی اهواز سال 1365

افراد در عکس از سمت راست:
مرحوم ابوالحسن گودرزی، شهید حسین اسکندری، آقای فروزنده، آقای علی تاج الدین ، آقای عبدالله نجاری، سردار نصرالله فتحیان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + 3 =