بيانات مقام معظم رهبري (مدظله العالی) در پيام به ملت شريف ايران در تجليل از امام امت و تاكيد بر وحدت و حفظ امادگي مردم در صحنه

…همچنين وظيفه‌ى خود مى‌دانم از برادران فداكار تيم پزشكى و پزشكان معالج و مراقب حضرت امام(قدّس‌سرّه)، چه آنان كه در طول ساليان گذشته به‌طور مستمر و با تلاش اعجاب‌انگيز به مراقبت و درمان معظمٌ‌له اشتغال داشتند، و چه آنان كه در عمل جراحى اخير به صورت شبانه‌روزى و فارغ از استراحت و نيازهاى شخصى، به درمان معظمٌ‌له پرداختند و همه‌ى دستياران و كمك‌كارانشان، صميمانه تشكر كنم……..

18/3/68