شهید مجید ثنایی

نام: مجید

نام خانوادگی: ثنایی

نام پدر: عزيزالله

نام مادر: معصومه

نام استان: گلستان

تحصیلات: دیپلم

تأهل: مجرد

محل تولد: كلاله

محل شهادت / فوت: فاو

تاریخ شهادت / فوت: 1365/03/20

شغل: دانشجوی دکترای دندانپزشکی

نحوه شهادت / فوت: توسط نیروهای بعثی عراقی

شرح واقعه منجر به شهادت / فوت: ضربه مغری ، وی پس از انتقال به بیمارستان شیراز در آنجا شهید شدند

عملیات مرتبط: والفجر8

دین: اسلام

مذهب: شیعه

دشمن: دشمن بعثی

گروه اعزام: سپاه پاسداران

نوع خدمت در جبهه: رزمنده

نوع مسئولیت در جبهه: رسته اي