شهید عبدالامیر بشیری شوشتری

نام: عبدالامیر

نام خانوادگی: بشیری شوشتری

نام پدر: علی

محل تولد: اهواز

تاریخ تولد: 1328/01/03

تاریخ شهادت / فوت: 1360/04/24

محل دفن: خوزستان – اهواز

شغل: پزشکیار

نحوه شهادت / فوت: بمباران هوایی رژیم بعثی

شرح واقعه منجر به شهادت / فوت: اصابت ترکش

دین: اسلام

مذهب: شیعه