شهید شفیع بورقانی فراهانی

نام: شفیع

نام خانوادگی: بورقانی فراهانی

نام پدر: محمد

نام مادر: رقيه

نام استان: تهران بزرگ

تحصیلات: راهنمایی

تأهل: متاهل

محل تولد: اراک

تاریخ تولد: 1318/03/01

استان محل شهادت / فوت: کردستان

محل شهادت / فوت: بانه

تاریخ شهادت / فوت: 1359/10/28

شغل: پزشک یار

سمت: پزشكيار

نحوه شهادت / فوت: دشمن بعثی

شرح واقعه منجر به شهادت / فوت: انفجار مین

محل خدمت: بيمارستان503

دین: اسلام

مذهب: شیعه

دشمن: دشمن بعثی

گروه اعزام: هلال احمر

نوع خدمت در جبهه: پزشك يار

نوع مسئولیت در جبهه: رسته اي