شهید شاهرخ فرهادی

نام: شاهرخ

نام خانوادگی: فرهادی

نام پدر: حسن

تأهل: مجرد

محل تولد: اسلام آباد غرب

تاریخ تولد: 1349/04/10

محل شهادت / فوت: اسلام آباد غرب

تاریخ شهادت / فوت: 1367/05/04

شغل: دانشجو-پزشک

نحوه شهادت / فوت: درگیری بامنافقین

شرح واقعه منجر به شهادت / فوت: اصابت گلوله به بدن

عملیات مرتبط: مرصاد

تحصیلات: فوق لیسانس

دین: اسلام

مذهب: شیعه

دشمن: گروهکهای ضدانقلاب

گروه اعزام: سپاه

نوع خدمت در جبهه: رزمنده