شهید امیرقلی افلاکیان نجف آبادی

نام: امیرقلی

نام خانوادگی: افلاکیان نجف آبادی

نام پدر: قنبرعلي

تأهل: متاهل

محل تولد: اصفهان

تاریخ تولد: 1304/02/03

استان محل شهادت / فوت: کردستان

محل شهادت / فوت: سنندج

تاریخ شهادت / فوت: 1361/02/02

شغل: پزشکیار

نحوه شهادت / فوت: توسط دشمن درجبهه

شرح واقعه منجر به شهادت / فوت: اصابت ترکش به سر و صورت

محل خدمت: بازنشسته دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دین: اسلام

مذهب: شیعه

دشمن: گروهکهای ضدانقلاب

گروه اعزام: ستاد مشترك امداد ودرمان

واحد اعزام: ستاد مشترك امداد ودرمان

نوع خدمت در جبهه: بهیار