شهید دکتر احمد هجرتی

شهید احمد هجرتی در 31 اردیبهشت ماه سال 1334 در شهرستان اردبیل دیده به جهان گشود ، تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در زادگاه خود طی و در خرداد 1354 در دبیرستان جهان علوم اردبیل موفق به اخذ مدرک دیپلم شد .در سال 1355 در رشته پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شده و همزمان بعنوان بورسیه ارتش به استخدام دانشگاه افسری درآمد . نامبرده در تاریخ 1/7/56 به درجه ستواندومی و در تاریخ 1/7/59 به درجه ستوان یکمی مفتخر گردید و پس از طی واحدهای نظامی و دانشگاهی در تاریخ 17/9/60 در رشته پزشکی عمومی فارغ التحصیل گردید .