شهيد علي ملكيان دليكاني

نام: علي

نام خانوادگی: ملكيان دليكاني

نام مادر: فرخ

تحصیلات: ابتدایی

تأهل: متاهل

تاریخ تولد: 1333/10/01

تاریخ شهادت / فوت: 1361/09/04

استان محل شهادت / فوت: ايلام

مکان محل شهادت / فوت: عین خوش

شغل: کمک دندان پزشک

نحوه شهادت / فوت: توسطدشمن درجبهه

شرح واقعه منجر به شهادت / فوت: اصابت تركش به سر

عملیات مرتبط: محرم

دین: اسلام

مذهب: شیعه

دشمن: دشمن بعثی

گروه اعزام: بسیج

نوع خدمت در جبهه: رزمنده

نوع مسئولیت در جبهه: رسته ای