شهدای مدافع سلامت

شهید محمد رضا دارینی

نام و نام خانوادگی : محمد رضا دارینی مسؤلیت : کارشناس پرستاری بیمارستان گلستان تاریخ تولد : 1/1/52 تاریخ...

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت