شهدای فرمانده

شهید مصطفي مرتجي

گوهر شب چراغ»، زندگی‌نامه‌ی داستانی شهید مصطفی مرتجی، فرمانده‌ی بهداری لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله(ص) و مسئول ستاد انتقال مجروحین...

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت