شهدای داروساز

شهید دکتر عبدالحميد ديالمه

شهید عبدالحميد ديالمه نام پدر: حميد محل تولد:تهران تاریخ تولد: 13330204 استان: تهران تحصیلات: دانشجوي دارو سازي مسئولیت: نماينده...

شهید دکتر جلال دلشاد خامنه

شهید جلال دلشاد خامنه نام پدر: علي اكبر محل تولد:اروميه استان: آذر بايجان غربي تحصیلات: دكتري داروسازي مسئولیت: مسئول...

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت