شهدای امدادگر

شهید مرتضی توکلی فرد

نام: مرتضی  نام خانوادگی:توکلی فرد تأهل:مجرد محل تولد:تهران تاریخ تولد:۱۳۳۵/۴/۲ محل شهادت / فوت:سومار تاریخ شهادت / فوت:۱۳۵۹/۷/۲۱ شغل:استوار...

شهید صفر علی بابائی

شهید صفر علی بابائی نام: صفر علی نام خانوادگی: بابائی محل تولد: اصفهان تاریخ تولد: ۱۳۲۴۸/۲/۱۵ دین: اسلام مذهب:...

شهید حیدر محمودی

شهید حیدر محمودی نام: حیدرنام خانوادگی: محمودیمحل تولد: شهربابکتحصیلات: دیپلمدین: اسلاممذهب: شیعهسمت: پست امدادمحل شهادت: جزیره مجنونتاریخ شهادت: ۱۳۶۲۰۸۱۵وصیت...

شهید احمد صلصالی

شهید احمد صلصالی نام: احمدنام خانوادگی: صلصالیمحل تولد: اصفهانتاریخ تولد: ۱۳۴۸۰۳۰۳تحصیلات: دبیرستاندین: اسلاممذهب: شیعهسمت: امدادگرتاریخ شهادت: ۱۳۶۵۱۰۰۴عملیات مرتبط: کربلای...

شهید محمد صاحبی

شهید محمد صاحبی نام: محمد نام خانوادگی: صاحبی نام پدر: محمد کریم محل تولد: روستای آسیابان تحصیلات: دوم راهنمایی...

شهید ولی اله فلاحی پور

شهید ولی اله فلاحی پور نام: ولی الهنام خانوادگی: فلاحی پورنام پدر: حسینمحل تولد: خرم ابادتاریخ تولد: ۱۳۱۹۰۷۰۲سمت: امدادگرمحل...

شهید محمد دایی

شهید محمد دایی نام: محمد نام خانوادگی: دایی نام پدر: علی محمد محل تولد: کمال آباد تاریخ تولد: ۱۳۴۴...

شهید علی ‌اکبر سکاکی

شهید علی ‌اکبر سکاکی نام: علی ‌اکبرنام خانوادگی: سکاکینام پدر: حسینمحل تولد: نیشابورتاریخ تولد: ۱۳۴۹تحصیلات: ابتداییسمت: امدادگرمحل شهادت: ماووتتاریخ...

شهید حسین آبی طاهری

شهید حسین آبی طاهری نام: حسیننام خانوادگی: آبی طاهرینام پدر: عباسمحل تولد: طاهر آباد کاشانتاریخ تولد: ۱۳۴۲تحصیلات: دیپلمدین: اسلاممذهب:...

شهید یداله غنی آبادی

شهید یداله غنی آبادی نام: یدالهنام خانوادگی: غنی آبادینام پدر: ابوالفضلمحل تولد: سبزوارتاریخ تولد: ۱۳۳۸تحصیلات: ابتداییدین: اسلاممذهب: شیعهسمت: امدادگرمحل...

شهید علی محمدی

شهید علی محمدی نام: علینام خانوادگی: محمدینام پدر: حسنمحل تولد: سبزوارتاریخ تولد: ۱۳۴۵تحصیلات: ابتداییسمت: امدادگرمحل شهادت: حاج عمرانتاریخ شهادت:...

شهید علی رضایی

شهید علی رضایی نام: علینام خانوادگی: رضایینام پدر: احمدمحل تولد: مشهدتاریخ تولد: ۱۳۴۹تحصیلات: دبیرستانسمت: امدادگرمحل شهادت: ماهشهرتاریخ شهادت: ۱۳۶۶عملیات...

شهید حسین ثقفی فر

شهید حسین ثقفی فر نام: حسیننام خانوادگی: ثقفی فرنام پدر: رمضانمحل تولد: بشرویهتاریخ تولد: ۱۳۴۲تحصیلات: دیپلمدین: اسلاممذهب: شیعهسمت: امدادگرمحل...

شهید خان محمد نصرت زهی

شهید خان محمد نصرت زهی نام: خان محمدنام خانوادگی: نصرت زهیمحل تولد: روستای ناهوک سراوانتاریخ تولد: ۱۳۴۰دین: اسلاممذهب: شیعهسمت:...

شهید مهدی خداپرست

شهید مهدی خداپرست نام: مهدی نام خانوادگی: خداپرست نام پدر: ابوالقاسم تأهل: متاهل محل تولد: تهران تاریخ تولد: ۱۳۳۵۰۴۱۵...

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت