شهدای امدادگر

شهید مرتضی توکلی فرد

نام: مرتضی  نام خانوادگی:توکلی فرد تأهل:مجرد محل تولد:تهران تاریخ تولد:1335/4/2 محل شهادت / فوت:سومار تاریخ شهادت / فوت:1359/7/21 شغل:استوار...

شهید حیدر محمودی

شهید حیدر محمودی نام: حیدرنام خانوادگی: محمودیمحل تولد: شهربابکتحصیلات: ديپلمدین: اسلاممذهب: شیعهسمت: پست امدادمحل شهادت: جزیره مجنونتاریخ شهادت: 13620815وصیت...

شهید احمد صلصالی

شهید احمد صلصالی نام: احمدنام خانوادگی: صلصالیمحل تولد: اصفهانتاریخ تولد: 13480303تحصیلات: دبيرستاندین: اسلاممذهب: شیعهسمت: امدادگرتاریخ شهادت: 13651004عملیات مرتبط: كربلاي...

شهید محمد صاحبی

شهید محمد صاحبی نام: محمد نام خانوادگی: صاحبی نام پدر: محمد كريم محل تولد: روستای آسیابان تحصیلات: دوم راهنمايي...

شهید ولی اله فلاحی پور

شهید ولی اله فلاحی پور نام: ولی الهنام خانوادگی: فلاحی پورنام پدر: حسينمحل تولد: خرم ابادتاریخ تولد: 13190702سمت: امدادگرمحل...

شهید محمد دایی

شهید محمد دایی نام: محمد نام خانوادگی: دایی نام پدر: علي محمد محل تولد: کمال آباد تاریخ تولد: 1344...

شهید علی ‌اکبر سکاکی

شهید علی ‌اکبر سکاکی نام: علی ‌اکبرنام خانوادگی: سکاکینام پدر: حسينمحل تولد: نیشابورتاریخ تولد: 1349تحصیلات: ابتداييسمت: امدادگرمحل شهادت: ماووتتاریخ...

شهید حسین آبی طاهری

شهید حسین آبی طاهری نام: حسیننام خانوادگی: آبی طاهرینام پدر: عباسمحل تولد: طاهر آباد کاشانتاریخ تولد: 1342تحصیلات: ديپلمدین: اسلاممذهب:...

شهید یداله غنی آبادی

شهید یداله غنی آبادی نام: یدالهنام خانوادگی: غنی آبادینام پدر: ابوالفضلمحل تولد: سبزوارتاریخ تولد: 1338تحصیلات: ابتداييدین: اسلاممذهب: شیعهسمت: امدادگرمحل...

شهید علی محمدی

شهید علی محمدی نام: علینام خانوادگی: محمدینام پدر: حسنمحل تولد: سبزوارتاریخ تولد: 1345تحصیلات: ابتداييسمت: امدادگرمحل شهادت: حاج عمرانتاریخ شهادت:...

شهید علی رضایی

شهید علی رضایی نام: علینام خانوادگی: رضایینام پدر: احمدمحل تولد: مشهدتاریخ تولد: 1349تحصیلات: دبيرستانسمت: امدادگرمحل شهادت: ماهشهرتاریخ شهادت: 1366عملیات...

شهید حسین ثقفی فر

شهید حسین ثقفی فر نام: حسیننام خانوادگی: ثقفی فرنام پدر: رمضانمحل تولد: بشرویهتاریخ تولد: 1342تحصیلات: ديپلمدین: اسلاممذهب: شیعهسمت: امدادگرمحل...

شهید خان محمد نصرت زهی

شهید خان محمد نصرت زهی نام: خان محمدنام خانوادگی: نصرت زهیمحل تولد: روستای ناهوک سراوانتاریخ تولد: 1340دین: اسلاممذهب: شیعهسمت:...

شهید مهدی خداپرست

شهید مهدی خداپرست نام: مهدی نام خانوادگی: خداپرست نام پدر: ابوالقاسم تأهل: متاهل محل تولد: تهران تاریخ تولد: 13350415...

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت