شب خاطره بهداری در آستانه بمباران شیمیایی سردشت


سردار علی صدری؛ مدیر ساماندهی مصدومین شیمیایی در حادثه سردشت


دکتر خسرو جدیدی؛ جراح معالج مصدومین شیمیایی


دکتر حمید صالحی؛ رزمنده و جانباز شیمیایی جنگ


محمد حاجی پور؛ پرستار جانبازان شیمیایی


مجری داود صالحی


ایستگاه نقاشی


اجرای نمایش


معرفی کتاب شرح درد اشتیاق زندگی نامه دکتر ظفرقندی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + 2 =