طب رزمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس

 

به موازات توسعه ساختار و سازمان سپاه پاسداران در جنگ، به تدریج بیمارستان­های صحرایی نیز بهبود پیدا کرد، به طوری­که این بیمارستان­ها، به یکی از شاهکارهای مهندسی در جنگ تبدیل شده بود که دو سه لایه محافظ انفجاری داشت. در دفاع مقدس بیمارستان‌های صحرایی هم به لحاظ استحکام سازه‌های بیمارستانی و هم از نظر نیروی انسانی، تجهزات و ارائه کمک­های پزشکی تا انتهای جنگ شاهد پیشرفت­های روزافزون بودیم.

پزشکان ایرانی و بهیاران عرصه طب رزم در جبهه مقاومت اسلامی نیز در منطقه فعال هستند. در حوزه ارائه خدمات امدادی و پزشکی به مجروحان نیروهای مقاومت اسلامی علیه تکفیری‌ها، اگر چه جبهه مقاومت و ارتش سوریه فعال بوده و کمک کردند، اما نقش پزشکان ما در درمان مجروحان مدافع حرم بی­ بدیل بوده است.

امروزه همه قواعد و شرایط جنگ­ها دچار تغییر و تحول شده است، امروزه دیگر جنگ­ها، در چارچوب مرزهای سیاسی تعریف نمی­ شود و جمهوری اسلامی ایران در چارچوب عمق بخشی به دفاع استراتژیک خود برابر تهدیدات نوین، در جبهه بین الملل مقاومت اسلامی نقش محوری دارد. این موضوع به حوزه بهداشت و درمان هم سرایت کرده است و بحمدالله امروز شاهد افزایش چالاکی، چابکی و سیال‌سازی خدمات در بیمارستان‌های صحرایی هستیم که نمونه هایی از آن را در ارائه خدمات به نیروهای مقاومت اسلامی در منطقه نشان دادیم.

 

حدود و ثغور فعالیت بهداری رزمی  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از خط مقدم تا بیمارستان صحرایی

بهداری گردان و محور، پزشکیاران، امداگران، راننده آمبولانس و انصار، پست امداد واورژانس، بهداری تیپ، لشگر و گروهها ی تخصصی، گردان وگروهان ش م ه

 

حدود و ثغور فعالیت بهداری رزمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بیمارستان صحرایی تا بیمارستان های شهری پشت جبهه

اورژانسهای مادر، بیمارستانهای صحرائی و شهری، ستاد های انتقال مجروحین ومصدومین(ریلی، هوایی، فرودگاهی) گردان یا تیپ امداد و انتقال و سایر بخشهای ستادی و صفی مراکز بهداری  منطقه ای 

 

حدود و ثغور فعالیت بهداری رزمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بیمارستان های شهری پشت جبهه تا استان های پشتیبانی کننده

 بهداری کل سپاه، بهداری مناطق سپاه، مراکز آموزشی بهداری، بیمارستانهای شهری، سایر مراکز درمانی شهرهای مختلف ،ستاد های انتقال مجروحین ومصدومین(ریلی، هوایی، فرودگاهی) در شهرهای غیر جنگی

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت