شهید سرگرد مسلم سهیلی فرد

نام و نام خانوادگی : سرگرد مسلم سهیلی فرد

رسته : بهداشت و درمان

تخصص : بهیار

یگان : دانشگاه افسری امام علی

تاریخ شهادت : 16/6/99

محل شهادت : در بیمارستان خانواده (تهران)

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 61 = 64