سرهنگ پزشک شهید سید یوسف موسوی خسروی

نام و نام خانوادگی : سرهنگ پزشک سید یوسف موسوی خسروی

مسؤلیت : کادر نزاجا شاغل

تاریخ شهادت : 25/12/98 (49 ساله )

محل شهادت : بیمارستان پیامبر اعظم گنبد فوت شده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + 1 =