طرحی برای عبور از کارون…

سردار احدی
برای عملیات بیت المقدس طی معارفه ای به من گفتند شما را برای قرارگاه نصر در دارخوین در نظر گرفتیم. ‏آقای فتحیان گفت من شما را برای معارفه می برم با موهای بلندبه قرارگاه نصر رفتیم. رئیس ستاد قرارگاه ‏آقای مؤمنیان گفت آقا باقری در مقر جدید هستند، در ایام عملیات باد تندی می وزیده بود. موهایم به هم ‏ریخته و خاکی شد. چند روز هم حمام نرفتیم. آقای باقری در چادر نشسته بود. سلام کردم .گفت تو با این ‏قیافه برای جنگ آمدی؟ گفتم بله. من را توجیه کردند گفت 4 تا تیپ داریم. تیپ 27 محمد رسول الله (ص). ‏تیپ 7 ولی عصر. تیپ 22 بدر. و تیپ 46 فجر و مأموریت ما قرار است از روی کارون عبور کنیم. حسن ‏دانایی طرح عملیات و همین محمد باقری ، شهید زین الدین مجید برزمهری و شهید جولایی هم آن جا ‏بودند. در عقبه مان و در نزدیک ترین جا به پل ها و نزدیک جاده ی اهواز به خرمشهر یک محلی را انتخاب ‏کردیم از مکه یک چیزهایی مثلاً مساجد سبعه در ذهنمان بود.. ما هفت تا سنگر می زنیم. به تیپ های ‏بزرگتر هر کدام دو تا سوله و به تیپ های کوچکتر یک سنگر اورژانس می دهیم. یکی هم برای خودمان به ‏عنوان ستاد هماهنگی لحاظ کردیم. سنگرهای اورژانس هر کدام 10الی 20 تخت جا می گرفتند. این ‏اورژانس های بهداری لشکر نصر در مرحله اول و دوم عملیات بیت المقدس بود

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + 3 =