دکتر صانعی به عنوان مسئول امور بهداری رزمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معرفی شد.

نشست مشترک دکتر شیروانی ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نصرالله فتحیان مسئول موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت و جمعی از معاونین دانشگاه چهارشنبه ۱۳ بهمن برگزار شد.

در این جلسه دکتر صانعی به عنوان مشاور و مسئول امور بهداری رزمی در دانشگاه معرفی گردید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 34 = 42