دکتر سید محمدرضا کلانتر معتمدی 2
بسم الله الرحمن الرحیم من دکتر سید محمد رضا کلانتر معتمدی هستم متخصص جراحی عمومی متخصص عروق و تروما این برنامه‌ای که ما طراحی کرده بودیم که چطور یک فرد وقتی که در جبهه مجروح میشه باهاش برخورد بشه افرادی را تربیت کردیم تحت عنوان امدادگر این ها معمولاً دیپلوم هایی بودند که می‌خواستند داوطلبانه بروند برای جنگ این ها رو ما می‌آمدیم و شش ماه دوره آموزشی براشون می دادیم و یک دستورالعمل خیلی ساده هم نوشته بودیم که چطور یه مریضی که خونریزی خارجی دارد خونریزی او را برطرف کنند چطور یک بیماری که مجروح شده راه های هوازی او را باز نگه دارند و چطور یه مجروحی که به اصطلاح شکستگی داردچطور بی حرکت بکنند و چه طور هر چه سریعتر مجروح را از منطقه ی جنگ بیارن به اورژانس خط مقدمی که در فاصله ی یک کیلومتری خط مقدم معمولا قرار داشت خب این اورژانس خط مقدم باز چیزی نبود به جز یه سنگر بزرگتری که اونجا می تونستیم رسیدگی های اولیه رو انجام بدیم و وظیفه اونها هم جز اینها چیز دیگری نبود بلکه همون کارهایی که در خط مقدم انجام شده بود مطمئن بشن که درست انجام شده این انتقال در واقع با برانکارد بود که و یا بعضی وقتا کهامکان اون برانکارد نبود حتی رو دوش بعضی از رزمنده ها مجروح جنگی حمل می شد تا اورژانس خط مقدم از اونجا به بعد یا هلیکوپتر ما داشتیم و یا به اصلاح آمبولانس و در بعضی از حمله ها که به اصطلاح در مناطقی بود که اتوبوس هم میتونست حرکت کنه اتوبوس هایی طراحی شده بود که صندلی هاشو برداشته بودن کفش رو تشک پهن کرده بودند که مجروحین رو توش بخوابونن.یک اتوبوس که می آمد شاید حدود سی تا چهل تا مجروح جنگی را در آن واحد می آورد به بیمارستان های خط مقدم