دکتر حسنعلی محبیبسم الله الرحمن الرحیم من دکتر حسنعلی محبی هستم متخصص جراحی و فوق تخصص جراحی سینه یا تراکس و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم در سال ۱۳۶۰ با تعطیلی دانشگاه ها روبرو بودیم بنابراین ما یک وقفه در ادامه تحصیل بود که من در واحد بسیج مشغول به فعالیت ادم در شهرستان تا اینکه اولین کنکور بعد از انقلاب که در سال ۶۱ برگزار شد شرکت کردم و به عنوان دانشجوی پزشکی در دانشگاه تهران برگزیده شدم و اونجا مشغول به تحصیل شدم همزمان چون بحث جنگ و فعالیت های رزمی وجود داشت با پیشنهاد تعداد زیادی از دانشجویان و انجمن اسلامی دانشکده پزشکی کلاس های آموزش پزشکی یاری و کمک های اولیه رو در واقع در دانشگاه گذاشته شد و ما در اونجا شرکت  کردیم و علاوه بر اون درسای معموله پزشکی که مشغول بودیم این کلاس های امداد گری و کمک های اولیه به ما کمک کرد که یک سری اطلاعات بیشتری پیدا کنیم و به دنبال این آمادگی ما در دانشگاه گروه بندی شدیم بچه های دانشجو های علاقه مند در گروه‌های مختلفی قرار گرفتیم و با ارتباطاتی که با ستاد جنگ برقرار شد با لشکر ۲۷ حضرت محمد رسول الله که در تهران مستقر بود در مواقع نیاز این هماهنگی وجود داشت که گروه‌هایی از تیم های دانشجویی به عنوان تیم‌های پزشک یار یا امدادگر در قالب تیم های حالا مثلاً ۲۰ نفره ۱۵ نفره به مناطق عملیاتی اعزام می شدند و از مزایای این گروه بندی این بود که ما معمولاً در واقع هر موقع که اعزام می‌شدیم معمولاً عملیاتی در پیش بود و کاری که به اصطلاح موردنظر بود و می خواستند به خاطر همون این گروه ها اعزام می شدند