داروخانه

داروخانه

خط مقدم جبهه، جايي كه توفيق شهادت بيشتر حاصل مي‌شد تا عقبه. جايي كه درمان درد بچه‌هاي رزمنده بود. نيروها مريضش بودند و به كمتر از آن راضي نمي‌شدند، درست لبه تيغ. درست پايان كار و نقطه عروج روحاني و معراج انساني. به مزاح به ‌اعتبار شربت «شهادت نوشيدن» هم مي‌گفتند، يعني براي پيچيدن نسخه‌ انس و الفت و يكي شدن با دوست و نوشيدن شربت شهادت بايد به داروخانه مراجعه كرد و اين داروخانه، خط مقدم و نقطه درگيري و رويارويي مستقيم با خصم خدا بود.
—————
منبع: بسته نرم‌افزاري از هزاران هزار

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + 4 =