امضاء تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی

به منظور گسترش همکاری های علمی پژوهشی در راستای نیاز سنجی، تعیین اولویت و اجرای پروژ های علمی و پژوهشی، یافتن راهکارهای علمی و تدوین دستور العمل های لازم، برگزاری همایش ها و میز گردهای تخصصی، حمایت از پایان نامه ها و استفاده از توانمندی های علمی و انتشاراتی طرفین، تفاهم نامه همکاری بین معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی به نمایندگی آقای دکتر افشین زرقی و مرکز تحقیقات سلامت دفاعی به نمایندگی آقای دکتر جلیل عرب خردمند امضاء شد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + 5 =